Više od vesti

16. 3. 2012. / 23.58

Izbori 2012

Parlamentarni pokrajinski i lokalni izbori raspisani za 6. maj 2012. Proglašene izborne liste. Provera upisa u birački spisak. Birački odbori. Izborno Jemstvo. Sadašnje parlamentarne stranke. 87 partija u Srbiji. Ko su kandidati za poslanike.

16. mart 2012,

Piše: R. S. V

Predsednik Srbije Boris Tadić potpisao je u utorak, 13. marta u 12 časova Odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora u Srbiji za 6. maj 2012. Odluka o raspisivanju izbora objavljena je iste večeri u "Službenom glasniku", tako da su od ovog datuma počeli da teku rokovi za izborne radnje.

Provera upisa u birački spisak

Republička izborna komisija konstatovala je u nedelju 22. aprila da je ukupan broju birača u Srbiji koji mogu glasati 6. maja – 7.026.579.

Biće štampano 7.061.712 listića.

Glasač može da proveri da li je upisan u birački spisak i na kojem biračkom mestu može da glasa slanjem AMS poruke na broj 2202 sa sadržajem: izbori (razmak) jedinstveni matični broj (npr. izbori 12345678910), a od 21. marta i na internet stranici Provera upisa u birački spisak Ministarstva za ljudska i manjinska prava državnu upravu i lokalnu samoupravu ,

Prema Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku (Službeni glasnik RS, br. 104/2009), "jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Birački spisak je stalan i redovno se ažurira. Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava. Birač može biti samo jednom upisan u birački spisak. Birački spisak vodi se po službenoj dužnosti a vodi ga ministarstvo nadležno za poslove uprave". Prema članu 2 ovog Zakona, "deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave ažurira opštinska, odnosno gradska uprava, kao poveren posao.

Parlamentarni izbori biće održani na osnovu izmenjenog <a href=" http://www.parlament.gov.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni.1033.html

Birački odbori

Predsednici, članovi i zamenici članova biračkih odbora u stalnom sastavu imenuju se na predlog poslaničke grupe srazmerno njenoj zastupljenosti u Narodnoj skupštini na dan raspisivanja izbora.
U opštinama/gradovima u kojima se istovremeno održavaju i izbori za odbornike, na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini imenuju se predsednik, dva člana i tri zamenika člana biračkog odbora.
Na teritoriji određene opštine/grada, ukupan broj predsednika, članova i zamenika članova u stalnom sastavu svih biračkih odbora koji se imenuju na predlog određene poslaničke grupe, mora da bude srazmeran zastupljenosti te poslaničke grupe u Narodnoj skupštini na dan raspisivanja izbora.

Izvor: Uputstv o
za sprovođenje izbora za narodne poslanike
Narodne skupštine,
raspisanih za 6. maj 2012. godine,
Republička izborna komisija , 16. marta 2012.

" target="_blank"> Zakona o izboru narodnih poslanika (kojim su ukinute blanko ostavke poslanika). To znači da političke partije posle izbora neće moći da određuju koji će kandidati za poslanike ući u parlament, jer će se mandati deliti po redosledu sa izborne liste, počev od prvog na listi. Ostavka poslanika se aktivira u roku od tri dana, upražnjeno mesto dobija sledeći kandidat na partijskoj listi, i najmanje trećina kandidata treba da pripada polu koji je na listi u manjini).

Na predstojećim izborima, prvi put od uvođenja višestranačkog sistema, biće korišćen jedinstven birački spisak kao elektronska baza podataka.

Izbori za 250 poslanika Skupštine Srbije održavaju se po proporcionalnom izbornom sistemu s jednom izbornom jedinicom na teritoriji cele zemlje. Za manjinske liste ne važi cenzus od pet odsto za ulazak u parlament, već prirodni prag koji zavisi od broja izašlih, a na prethodnim je bilo potrebno oko 15.000 glasova za jedno poslaničko mesto.

Prethodni izbori održani su 11. maja 2008. godine, na kojima su učestovale 22 izborne liste, od kojih je bilo 10 manjinskih.

Lokalni izbori

Predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, u 14 sati istog dana raspisala je lokalne izbore za 6. maj. Lokalni izbori neće biti raspisani u 17 opština u Srbiji u kojima nije još istekao mandat lokalnoj samoupravi: Aranđelovac, Bor, Kula, Vrbas, Kovin, Kosjerić, Negotin, Odžaci, Vrnjačka banja.

Na Kosovu i Metohiji neće biti održani izbori u Prištini, Peći, Leposaviću, Kosovskoj Mitrovici i Novom Brdu.

Dokumentacija koja se dostavlja uz izbornu listu

Uz izbornu listu prilaže se sledeća dokumentacija:
1. Ovlašćenje lica koje je podnosilac izborne liste ovlastio da podnese izbornu listu, na obrascu NP-2/12;
2. Saglasnost nosioca izborne liste (ako je određen) da bude nosilac izborne liste, na obrascu NP-3/12;
3. Izjava svakog kandidata za narodnog poslanika da prihvata da bude kandidat za narodnog poslanika, na obrascu NP-4/12;
4. Potvrda o izbornom pravu, ne starija od šest meseci, za svakog kandidata za narodnog poslanika, na obrascu nadležnog organa;
5. Potvrda o prebivalištu, ne starija od šest meseci, za svakog kandidata za narodnog poslanika, na obrascu NP-5/12 ili na obrascu nadležnog organa;
6. Uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci, za svakog kandidata za narodnog poslanika, na obrascu nadležnog organa;
7. Spisak birača koji podržavaju izbornu listu, sređen po azbučnom redu prezimena birača, izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD), tako da spisak u oba oblika bude istovetan, a koji potpisuje lice koje podnosi izbornu listu, na obrascu NP-6/12;
8. Najmanje 10.000 sudski overenih izjava birača koji podržavaju izbornu listu, složenih po azbučnom redu prezimena birača, na obrascu NP-7/12;
9. Overen sporazum o obrazovanju stranačke koalicije ili o obrazovanju grupe građana, ako izbornu listu podnosi stranačka koalicija ili grupa građana;
10. Potvrda o izbornom pravu, ne starija od šest meseci, za svako lice koje obrazuje grupu građana, na obrascu nadležnog organa, ako izbornu listu podnosi grupa građana.

Član 26. Uputstva
za sprovođenje izbora za narodne poslanike
Narodne skupštine,
raspisanih za 6. maj 2012. godine, Republička izborna komisija, 16. marta 2012.

"U skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Vlada Republike Srbije će, u saradnji sa Unmikom, preduzeti sve neophodne radnje u vezi sa izborima na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija", izavila je Slavica Đukić Dejanović.

Prema uputstvu <a href=" http://www.rik.parlament.gov.rs/latinica/propisi_frames.htm

" target="_blank">

Republičke izborne komisije , od 16. marta Na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao delu Republike Srbije, glasanje će se obaviti na biračkim mestima na kojima su ispunjeni zakonski uslovi za sprovođenje izbora i na kojima su potpuno bezbedni svi učesnici u sprovođenju izbora, izborni materijal i birači.

Šef Unmika Farid Zarif izjavio je 22. marta je da mirovna misija UN neće biti u mogućnosti da organizuje lokalne izbore na Kosovu, što je tražilo srpsko ministarstvo za Kosovo i Metohiju.

Ministar za KiM Goran Bogdanović je nakon te izjave rekao: "Mi ćemo svakako spasiti srpske opštine. Lokalni izbori na KiM nisu održani ni 1999. ni , 2001, ni 2004. pogotovo južno od Ibra. Prvi su održani 2008. pa su te opštine funkcionisale i pomagale tim ljudima, tako da niko ne treba, ako eventualno ne budu održani lokalni izbori, da ima bilo kavu bojazan da će se te lokalne samouprave ugasiti i da neće pomagati srpskom narodu.

IZBORNE LISTE ZA IZBORE ZA NARODNE POSLANIKE U NARODNU SKUPŠTINU REPUBLIKE SRBIJE 11. maj 2008.

Na prethodnim parlamentarnim izborima učestvovale su 22 liste:

1. ZA EVROPSKU SRBIJU – BORIS TADIĆ 250

2. LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA – ČEDOMIR JOVANOVIĆ 250

3. Demokratska Stranka Srbije – Nova Srbija – Vojislav Koštunica 250

4. SRPSKA RADIKALNA STRANKA – Dr VOJISLAV ŠEŠELj 250

5. Socijalistička partija Srbije (SPS), – Partija ujedinjnih penzionera Srbije (PUPS) – Jedinstvena Srbija (JS) 250

6. BOŠNjAČKA LISTA ZA EVROPSKI SANDžAK – DR SULEJMAN UGLjANIN 150

7. MAĐARSKA KOALICIJA – IŠTVAN PASTOR 250

8. Reformistička stranka – dr Aleksandar Višnjić 119

9. DA SE SELO PITA – Narodna seljčka stranka – Marijan Rističević 63
10. Pokret SNAGA SRBIJE – Bogoljub Karić 250

11. GRAĐANSKA INICIJATIVA GORANACA – GIG 25

12. UJEDINjENI VLASI SRBIJE – dr Predrag Balašević 171

13. Vojvođanska partija – mr Igor Kurjački 147

14. ROMI ZA ROMA – MILOŠ PAUNKOVIĆ 72

15. CRNOGORSKA PARTIJA -NENAD STEVOVIĆ
85

16. UNIJA ROMA SRBIJE – DR RAJKO ĐURIĆ 200

17. KOALICIJA ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE
9

18. SAVEZ BAČKIH BUNjEVACA – MIRKO BAJIĆ 7

19. Pokret Moja Srbija – Branislav Lečić 139

20. Narodni pokret za Srbiju – Milan Paroški 114

21. PATRIOTSKA STRANKA DIJASPORE – ZORAN MILINKOVIĆ 44

22. ROMSKA PARTIJA – SRĐAN ŠAJN 42

Poslanike je dobilo osam lista, što možete videti u izbornom Web specijalu Vremena Kako smo i koga smo birali od 1990. do današnjih dana – Izbori 2008.Na tim listama bila je 21 partija (vidi tekst "Sastav parlamenta 2008-12" u okviru desno)

Pokrajinski izbori u Vojvodini

Izborni rokovi

Predaja izbornih lista do 21. aprila

Republička izborna komisija najkasnije do srede 25. aprila u ponoć treba da utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu kandidata za poslanike u "Službenom glasniku". Zbirna izborna lista sadržaće sve izborne liste sa ličnim imenima svih kandidata za poslanike i podacima o godini rođenja, zanimanju i prebivalištu.

Republička izborna komisija ima tri dana da proglasi konačne rezultate izbora, što znači do 10. maja, i od tada teče zakonskih 30 dana za konstituisanje parlamenta.

Krajnji rok za novi saziv skupštine je 9. jun,

Rok a za izbor nove vlade 8. septembar.

Šandor Egereši, je raspisao izbore za Skupštinu Vojvodine obrativši se građanima na šest jezika koji su u službenoj upotrebi u Vojvodini.

Izbori u Vojvodini sprovode se po kombinovanom izbornom sistemu, u skladu sa odlukom o izboru poslanika. Po <a href=" http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/?s=aktAPV010&mak=Zastupnici

" target="_blank"> Odluci skupštine Vojvodine o izboru pokrajinskih poslanika od ukupno 120 poslanika u Skupštini Vojvodine, 60 se bira po proporcionalnom, a 60 po većinskom izbornom sistemu.

Takav sistem u Vojvodini uspostavljen je kako bi svaka od 45 opština i gradova u Vojvodini imala bar po jednog predstavnika u poslaničkom domu, odnosno da bi kandidati manjinskih nacionalnih zajednica imali veći izgled da budu izabrani.

Izbori u Beogradu Predsednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić raspisao je za 6. maj izbore za odbornike u 15 gradskih skupština opština, ali ne i za opštine Zemun i Voždovac, gde su lokalni parlamenti formirani 2009. i nema pravnog osnova da odbornicima bude skraćen mandat.

Izborno jemstvo

Za pokriće troškova izborne kampanje za parlamentarne izbore iz javnih izvora stranke će, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dobiti 890 miliona dinara.

Ova sredstva uplaćuju se u roku od pet dana od dana proglašenja svih izbornih lista. Potrebno je da stranke otvore poseban račun za finansiranje izborne kampanje, kako predviđa Zakon u kojem se naglašava da se taj račun ne može koristiti u druge svrhe. Precizirano je da su oni koji ne poseduju takav račun dužni da ga otvore nakon raspisivanja izbora, a pre proglašenja izborne liste.

Oni koji nameravaju da koriste sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova kampanje dužni su i da polože izborno jemstvo, što je takođe novina.

"Izborno jemstvo sastoji se u polaganju gotovog novca, bankarske garancije, državnih hartija od vrednosti ili u stavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretnoj imovini lica koje daje jemstvo", piše u Zakonu.

Izborno jemstvo se vraća političkom subjektu ukoliko na izborima osvoji najmanje 1 odsto važećih glasova, odnosno najmanje 0,2 odsto važećih glasova ako politički subjekat predstavlja i zastupa interese nacionalne manjine, u roku od 30 dana od dana proglašenja konačnih izbornih rezultata.

Politički subjekat koji ne osvoji broj glasova dužan je da vrati dobijena sredstva za koja je položio izborno jemstvo, u roku od 30 dana od dana proglešenja konačnih izbornih rezultata.

Izvor: Zakon o finansiranju političkih aktivnosti ,

RIK proglasila 18 izbornih lista

Ko su kandidati za poslanike

U ponoć 20. aprila je istekao i rok za podnošenje lista za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima. Neposredno pre isteka roka, listu su predali Crnogorska partija iz Novog Sada, Komunistička partija i izborna lista pod nazivom Nijedan od ponuđenih odgovora.

Prema rečima predsednika Crnogorske partije Nenada Stevovića, koji je i prvi na listi, RIK-u je predat spisak sa 56 imena kandidata za poslanike koje je potpisima podržalo oko 11.400 birača.

Predstavnici Komunističke partije 20. aprilu kasno uveče su RIK-u predali izbornu listu Komunistička partija-Josip (Joška) Broz sa imenima kandidata za pralamenztarne izbore. Listu komunista predvodi Joška Broz, unuk nekadašnjeg redsednika Saveza komunista Jugoslavije i SFRJ.

U minut pred ponoć Republičkoj izbornoj komisiji predata je i izborna lista Nijedan od ponuđenih odgovora (NOPO), saopštila je Informativna služba NOPO. Prvi na listi NOPO je Nikola Tulimirović (30), programer iz Beograda.

Dan pre toga 19. aprila listu je predala KOALICIJA ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE – KOALICIONI I SHQIPTARËVE TË LUGINËS SË PRESHEVËS, kojoj je RIK naložila da 891 nedostajuću pravno valjanu sudski overenu izjavu birača koji podržavaju izbornu listu i lista je proglašena.

RIK je subotu 21. naložila izbornoj listi "Crnogorska partija-Nenad Stevović" da dostavi još 824 potpisa birača koji podržavaju tu listu, "Komunističkoj partiji-Josip Broz" još 1.501 potpisa, dok politička partija Nijedan od ponuđenih odgovora treba da podnese još 3.656 potpisa. Na sednici RIK-a bilo je i predloga da se izborne liste političke stranke Nijedan od ponuđenih odgovora i Komunističke partije odbace, ali takav predlog nije prošao.

Sve liste su ispravile nepravilnosti

Republička izborna komisija (RIK) je 24. aprila proglasila 18 izbornih lista kandidata za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije 6. maja 2012. godine ,

1. Izbor za bolji život- Boris Tadić*

2. Srpska radikalna stranka – dr Vojislav Šešelj

3. Ujedinjeni regioni Srbije – Mlađan Dinkić*

4. Čedomir Jovanović – Preokret (Liberalno demokratska partija, Srpski pokret obnove, Socijaldemokratska unija, Bogata Srbija, Vojvođanska partija, Demokratska partija Sandžaka, Zelena ekološka partija – zeleni, Partija Bugara Srbije)

5. Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić (Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije, Koalicija udruženja izbjeglica u Republici Srbiji, Pokret snaga Srbije – BK, Narodna seljačka stranka, Bošnjačka narodna partija, Demokratska partija Makedonaca, Romska partija, Pokret vlaškog ujedinjenja, Pokret socijalista, Pokret privredni preporod Srbije)

6. Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica

7. Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)

8. Dveri za život Srbije

9. Vajdasági magyar szövetség-Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan Pastor

10. Reformistička stranka – Prof. dr Milan Višnjić

11. Stranka demokratske akcije Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin

12. POKRET RADNIKA I SELjAKA

13. SOCIJALDEMOKRATSKI SAVEZ – NEBOJŠA LEKOVIĆ

14. SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka – Emir Elfić

15.
KOALICIJA ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE – KOALICIONI I SHQIPTARËVE TË LUGINËS SË PRESHEVËS

16. CRNOGORSKA PARTIJA – NENAD STEVOVIĆ

17. KOMUNISTIČKA PARTIJA – JOSIP BROZ

18. NIJEDAN OD PONUĐENIH ODGOVORA

*Zanimljivo je da je lista Izbor za Bolji život – Boris Tadić prijavljena kao jedinstvena, bez navođenja partija čiji su kandidati u nju uvršteni, mada je ranije objavljeno a iz imena kandidata se vidi da su na njoj na primer kandidati LSV Nenada Čanka, SDP Rasima Ljajića.
Srpski pokret obnove je saopštio da Izvorni SPO, čije je stupanje na listu Izbor za bolji život- Boris Tadić najavljeno u medjima ne postoji kao politička organizacija a Sanja Čeković (57) i Srđan Srećković (218) navedeni su kao članovi DS.

Sličan je slučaj s listom Ujedinjeni regioni Srbije – Mlađan Dinkić, mada nju čine kandidati G17, Zajedno za Šumadiju Veroljuba Stefanovića, Narodne partije Maje Gojković i drugi.

Osim liste URS, koja ima 245 kandidata, Dveri 209, Reformistička stranka – Prof. dr Milan Višnjić 175, Stranka demokratske akcije Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin 30, Pokret radnika i seljaka 190, Socijaldemokratski savez 186, SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka 68, KOALICIJE ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE – KOALICIONI I SHQIPTARËVE TË LUGINËS SË PRESHEVËS 11, CRNOGORSKE PARTIJE 52, KOMUNISTIČKE PARTIJE – JOSIP BROZ 60 I NIJEDAN OD PONUĐENIH ODGOVORA 93, ostale liste sadrže po 250 kandidata
Imena prvih 50 i redosled na listi čitalac može videti ovde, ovde,
ovde
, ovde i ovde, kao i na sajtu RIK .

Problemi sa listom NOPO

Upravni sud u Beogradu saopštio je 30. aprila da je poništio rešenje Republičke izborne komisije o proglašenje liste za parlamentarne izbore Nijedan od ponuđenih odgovora.

Ustavni sud je utvrdio da podnosioci liste Nijedan od ponuđenih odgovora nisu imali dovoljan broj pravno valjanih potpisa.

Međutim, RIK je odmah nakon toga ponovo zaključila da je lista NOPO pravno valjana, jer su njeni podnosioci dostavili 10.140 validnih potpisa. Iz RIK-a je saopšteno da je podnosilac izborne liste NOPO u celosti otklonio nedostatke koji su bili smetnja za proglašenje te liste.

Sastav parlamenta 2008-12

Poslaničke grupe u Skupštini Srbije

Poslanička grupa Za evropsku Srbiju 78

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka 57

Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije 24

Poslanička grupa Napred Srbijo 21

Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica 20

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija 15

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija 12

Poslanička grupa Nova Srbija 9

Poslanička grupa manjina 7

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije – PUPS 5

Samostalni narodni poslanici 2

Političke stranke u Skupštini Srbije

Srpska radikalna stranka
77

Demokratska stranka
64

G17 PLUS
23

Demokratska stranka Srbije
21

Liberalno demokratska partija
12

Socijalistička partija Srbije
11

Nova Srbija
9

Liga socijaldemokrata Vojvodine
5

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
5

Sandžačka demokratska partija
4

Savez vojvođanskih Mađara
4

Srpski pokret obnove
4

Jedinstvena Srbija
3

Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka
1

Demokratska levica Roma
1

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini
1

nestranačka ličnost
1

Partija za demokratsko delovanje
1

Pokret veterana Srbije
1

Socijaldemokratska unija
1

Socijalno liberalna partija Sandžaka
1

Ko može da podnese izbornu listu

Izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (u daljem tekstu: izborna lista) mogu da podnesu registrovane političke stranke, stranačke koalicije i grupe građana (u daljem tekstu: podnosilac izborne liste).

Stranačku koaliciju obrazuju najmanje dve registrovane političke stranke pismenim sporazumom overenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje overavanje potpisa.

Grupu građana obrazuje najmanje deset birača pismenim sporazumom overenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje overavanje potpisa. Sporazum o obrazovanju grupe građana sadrži ciljeve obrazovanja grupe građana i podatke o licima koja su je obrazovala (ime i prezime, JMBG i prebivalište i adresa stana, navedeni prema podacima iz lične karte). Sporazumom se obavezno određuje lice koje zastupa grupu građana.

Izbornu listu u ime političke stranke podnosi zakonski zastupnik političke stranke upisan u Registar političkih stranaka, ili lice koje on ovlasti.
Izbornu listu u ime stranačke koalicije podnose zajedno zakonski zastupnici političkih stranaka koje su obrazovale koaliciju upisani u Registar političkih stranaka ili lice koje oni zajedno ovlaste. Izbornu listu u ime stranačke koalicije mogu podneti najviše dva ovlašćena lica. U sporazumu o obrazovanju stranačke koalicije mora da bude navedeno da li ovlašćena lica mogu preduzimati radnje zajedno ili posebno.
Izbornu listu u ime grupe građana podnosi lice određeno da zastupa grupu građana, ili lice koje on ovlasti.

Lice koje je ovlašćeno da podnese izbornu listu, ovlašćeno je i da u ime podnosioca izborne liste vrši sve druge radnje u izborima, osim ako podnosilac izborne liste drukčije ne odredi.

Član 21. Uputstva
za sprovođenje izbora za narodne poslanike
Narodne skupštine,
raspisanih za 6. maj 2012. godine, Republička izborna komisija, 16. marta 2012.

Za učešće na pokrajinskim izborima po proporcionalnom sistemu potrebno je da se prikupi 6.000 potpisa građana sa prebivalištem na teritoriji Vojvodine, a za učešće na pokajinskim izborima po većinskom sistemu neophodno je sakupiti 200 potpisa birača iz izborne jedinice na kojoj kandidat učestvuje na izborima.

87 partija u Srbiji

U Srbiji je registrovano 87 političkih partija, pošto je u procesu preregistracije nekoliko stotina njih brisano iz registra kao neaktivno

1. Demokratska stranka;
2. Sandžačka demokratska partija;
3. G17 PLUS;
4. Jedinstvena Srbija;
5. Politička stranka Udruženi penzioneri i socijalna pravda;
6. Zajedno za Šumadiju;
7. Socijaldemokratska partija Srbije;
8. Stranka za Sandžak;
9. Nova Srbija ;
10. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini;
11. Partija ujedinjenih penzionera Srbije;
12. Srpski pokret obnove;
13. Demokratska stranka Srbije;
14. Srpska radikalna stranka;
15. Narodna partija;
16. Pokret SNAGA SRBIJE – BK;
17. Sandžačka narodna partija;
18. Stranka demokratske akcije Sandžaka – Stranka demokratske akcije Sandžaka;
19. REFORMISTI VOJVODINE;
20. Demokratska Unija Doline – Bashkimi Demokratik i Luginës;
21. Liberalno demokratska partija;
22. Socijalistička partija Srbije;
23. Demohrišćanska stranka Srbije;
24. Demokratska partija Bugara – Demokratičeska partiя na Bъlgarite;
25. Demokratska stranka vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyar Demokrata Párt;
26. Reformisti Sandžaka – Reformisti Sandžaka;
27. Liga socijaldemokrata Vojvodine;
28. Pokret mađarske nade – Magyar Remény Mozgalom;
29. Demokratska partija Sandžaka – Demokratska partija Sandzaka;
30. Vlaška demokratska stranka Srbije – Partia democrată a Rumănilor din Sărbie;
31. Demokratska unija Albanaca- Unioni demokratik Shqiptar;
32. Savez vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Szövetség;
33. POKRET VETERANA;
34. Romska demokratska stranka;
35. Pokret "Živim za Krajinu ;
36. Demokratska partija Makedonaca – Demokratska partija na makedoncite;
37. Demokratska zajednica Hrvata;
38. Slovačka stranka – Slovenska strana;
39. Pokret socijalista;
40. Sandžačka alternativa – Sandžačka alternativa;
41. Zelena ekološka partija – Zeleni;
42. DEMOKRATSKI SAVEZ BUGARA – DEMOKRATIČEN SЪЮZ NA BЪLGARITE;
43. PARTIJA BUGARA SRBIJE – PARTIЯ NA BЪLGARITE V SЪRBIЯ;
44. Bošnjačko demokratska stranka Sandžaka –Bošnjačko demokratska stranka Sandžaka;
45. PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE – PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK;
46. Reformistička stranka;
47. GRAĐANSKI SAVEZ MAĐARA – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG;
48. Srpska napredna stranka;
49. Socijaldemokratska unija;
50. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége;
51. Pokret za demokratski progres – Lëvizja e Progresit Demokratik;
52. Demokratska levica Roma – Demokratikani levica e Rromendji;
53. Vlaška demokratska stranka;
54. Demokratska partija Albanaca – Partia demokratike Shqiptare;
55. Bunjevačka stranka Vojvodine – Bunjevačka stranka Vojvodine;
56. Socijaldemokratski pokret;
57. Sandžačko Raška Partija;
58. Crnogorska partija – Crnogorska partija;
59. Zeleni Srbije;
60. Narodna seljačka stranka;
61. Građanska inicijativa Goranaca;
62. Demokratski pokret Rumuna Srbije – Mişcarea democrată a Românilor din Serbia;
63. Romska partija;
64. Ujedinjena partija Roma – Jekutni Partija Romani;
65. Narodni pokret Sandžaka – Narodni pokret Sandžaka;
66. Rusinska demokratska stranka – Ruska demokratična stranka;
67. Srpska monarhistička stranka Srpska Sloga;
68. SAVEZ BAČKIH BUNjEVACA;
69. VOJVOĐANSKA PARTIJA;
70. ALIJANSA VOJVOĐANSKIH RUMUNA – ALIANŢA ROMÂNILOR DIN VOIVODINA;
71. Stranka Vojvođanskih Slovaka – Strana Vojvodinskljch Slovákov;
72. Romska stranka Jedinstvo;
73. PULS SRBIJE;
74. NIJEDAN OD PONUĐENIH ODGOVORA;
75. Ujedinjena seljačka stranka;
76. Komunistička partija;
77. Bošnjačka demokratska zajednica-Bošnjačka demokratska zajednica;
78. Srpska demokratska stranka ;
79. Srbija na istoku;
80. Bogata Srbija Pokret poljoprivrednika i privrednika;
81. Demokratska partija – Partia demokratike;
82. Zajedno za Vojvodinu;
83. Socijaldemokratski savez;
84. Pokret za razvoj Srbije ;
85. Unija Roma Srbije;
86. Bunjevačka stranka;
87. Bošnjačka narodna stranka/Bošnjačka narodna stranka

Izvor:
Registar

političkih stranaka Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Procedura kandidovanja predsednika

Prema Zakonu o izboru predsednika kandidata za
predsednika Republike mogu da predlože registrovana stranka, koalicija
političkih stranaka i grupa građana koju osniva najmanje deset birača
čiji potpisi moraju biti overeni kod suda. Ta grupa ne mora da ima
naziv.

Za podnošenje kandidature potrebno je predati i najmanje 10.000
potpisa birača overenih kod suda, a birač može potpisom podržati samo
jednog kandidata.

Predlog kandidata podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji (RIK)
najkasnije 20 dana pre dana izbora.

Predlagač kandidata može da povuče predlog do dana utvrđivanja liste
kandidata za izbor predsednika Republike, a do tada može da odustane i
kandidat.

RIK treba da utvrdi listu kandidata za izbor predsednika Republike
najkasnije 15 dana pre dana izbora i objavljuje je u "Službenom
glasniku Republike Srbije" narednog dana od dana kada ju je utvrdila.

r.s.v.

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu