Rezultati pretraživanja

1.

Esejistika: Pustolovine jednog ironičara (Vreme 1580)

autor: Ivan Milenković

 

Ivan Čolović, Virus u tekstu, XX vek, Beograd 2020.
 

2.

Filozofija: Poboljšanje koncentracije (Vreme 1579)

autor: Ivan Milenković

 

Slavoj Žižek, Kao lopov u noći. Kako misliti kapital; prevod sa slovenačkog Darko Ilin; Akademska knjiga, Novi Sad 2020.
 

3.

Papuče za pešačenje (Vreme 1579)

autor: Ivan Milenković

4.

Filozofija: Agonija izbora ili izbor agonije (Vreme 1577)

autor: Ivan Milenković

 

Predrag Krstić: Esej o primatu minimalnog. Prilog zasnivanju negativnog angažmana; Akademska knjiga, Novi Sad, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2020
 

5.

Proza: Poniženja i pristanci, samovolje i otpori (Vreme 1575)

autor: Ivan Milenković

 

Rumena Bužarovska: Osmica, Booka 2020, prevod s makedonskog Katarina Tocinoski Lana Bastašić: Mliječni zubi, Booka 2020.
 

6.

Roman: U strahu od oslonca (Vreme 1573)

autor: Ivan Milenković

 

Katarina Mitrović: Nemaju sve kuće dvorište; Enklava, Beograd 2020.
 

7.

Filozofija: Fašizam iz budućnosti (Vreme 1572)

autor: Ivan Milenković

 

Srđan Damnjanović, Rehabilitacija budućnosti,
Kulturni centar Vojvodine "Miloš Crnjanski", Novi Sad 2019.
 

8.

Roman: Danilo Kiš na jednom španskom drumu (Vreme 1571)

autor: Ivan Milenković

 

Havijer Serkas: Kralj senki;
Arhipelag, Beograd 2020, prevod Biljana Isailović
 

9.

Lektira (Vreme 1570)

autor: Ivan Milenković

10.

Izložbe: Senke i vedrina bezljudnih prizora (Vreme 1570)

autor: Ivan Milenković

 

Luka Tripković, Studija slučaja, Umetnički prostor UIO, Beograd, od 14. do 30. januara 2021.
 

Stranica 1 od 26 (259 rezultata)    na stranu od 26