Rezultati pretraživanja

1.

Stanje u društvenim naukama (3): Nasleđe mentora (Vreme 1142)

autor: Dušan Pavlović, Branko Urošević

 

Poseban značaj za regrutovanje mladih kadrova na fakultetima imaju uslovi izbora u zvanje asistenta (što je način na koji najveći broj predavača kod nas započinje akademsku karijeru), kao i izbori u druga (viša) nastavnička zvanja. Taj sistem kod nas proizvodi prosečnost
 

2.

Stanje u društvenim naukama (2): Pišu sami sebi o sebi (VREME 1141)

autor: Dušan Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka; Branko Urošević, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

 

Činjenica da u većini časopisa iz oblasti društvenih nauka dominantno objavljuju autori koji su zaposleni u kući izdavača govori o tome da časopisi često ne služe da bi se u njima unapređivao kvalitet naučnih istraživanja, već prvenstveno kao sredstvo pomoću koga se stiču poeni za napredovanje u naučnoj karijeri
 

3.

Stanje u društvenim naukama: Tri ne – znanje, jezik i podsticaj (Vreme 1067)

autor: Dušan Pavlović, Branko Urošević

 

U ovom tekstu želimo da objasnimo zbog čega je kvalitet istraživačkog rada u društvenim naukama u Srbiji, i pored jednog broja izuzetnih pojedinaca, u proseku na relativno niskom nivou, kao i šta bi trebalo preduzeti da bi se to promenilo. Smatramo da je glavni razlog za to niska međunarodna konkurentnost domaćih istraživanja i istraživača u ovim oblastima
 

Stranica 1 od 1 (3 rezultata) na stranu od 1