Rezultati pretraživanja

1.

Knjige – Toma Piketi, Kapital u 21. veku: O egzistencijalnim pitanjima (Vreme 1263)

autor: prof. dr Radovan Pejanović

 

Piketijeva teorija nepodnošljive, neodržive nejednakosti u društvu dokaziva je i primenljiva na mnoge zemlje, posebno na zemlje u tranziciji, poput naše. Uvođenje (nekritičko i neprimereno) neoliberalnog koncepta kapitalizma kod nas pretvorilo se u "divlji balkanski kapitalizam", društvo bez pravnog sistema, sa pljačkaškom privatizacijom i sistemskom korupcijom
 

2.

Poljoprivreda: Ideološki i politikantski motivi (Vreme 849)

autor: Prof. dr Radovan Pejanović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 

Ne smemo da podlegnemo predrasudama i ideološkim strastima, moramo da shvatimo da smo ušli u jednu fazu izgradnje kapitalizma, a jedan od osnovnih problema sa kojim se suočavamo jeste sporost tranzicije u glavama, kako kod običnih ljudi tako i kod nosioca političke vlasti
 

Stranica 1 od 1 (2 rezultata) na stranu od 1