Rezultati pretraživanja

1.

Makedonija: Na Balkanskoj ruti (Azilanti)

autor: Zoran Drangovski i Irena Zdravkova, MUMP

 

Kandidatura Rebublike Makedonije je definitivno pokretač pozitivnih promena. Naša zemlja je preuzela dalje korake za približavanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske Unije kojima se utvrđuju minimalni standardi za uslov za prijem azilanata i procedure za izdavanje i ukidanje statusa izbeglica
 

2.

Makedonija: Na Balkanskoj ruti (Vreme 1240)

autor: Zoran Drangovski i Irena Zdravkova

 

Kandidatura Rebublike Makedonije je definitivno pokretač pozitivnih promena. Naša zemlja je preuzela dalje korake za približavanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske Unije kojima se utvrđuju minimalni standardi za uslov za prijem azilanata i procedure za izdavanje i ukidanje statusa izbeglica
 

Stranica 1 od 1 (2 rezultata) na stranu od 1