Rezultati pretraživanja

1.

Hrvatska: Evropski model azilne politike (Azilanti)

autor: Tatjana Holjevac, Hrvatski pravni centar

 

Prvi Zakon o azilu u Hrvatskoj je stupio na snagu 1. jula 2004. godine. Radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU, 2007. godine je donesen novi Zakon o azilu, koji je do danas dva puta menjan kroz Izmjene i dopune Zakona o azilu iz 2010. i 2013. godine
 

2.

Hrvatska: Evropski model azilne politike (Vreme 1240)

autor: Tatjana Holjevac

 

Prvi Zakon o azilu u Hrvatskoj je stupio na snagu 1. jula 2004. godine. Radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU, 2007. godine je donesen novi Zakon o azilu, koji je do danas dva puta menjan kroz Izmjene i dopune Zakona o azilu iz 2010. i 2013. godine
 

Stranica 1 od 1 (2 rezultata) na stranu od 1