Rezultati pretraživanja

1.

Srbija i Kosovo – 2018. godina raspleta (18): Severnoirski model za zaštitu srpske manjine (Srbija i Kosovo – 2018. godina raspleta)

autor: Tanasije Marinković

 

Različiti uporedno-pravni modeli su razmatrani u našoj javnosti: od Alandskih ostrva, preko odnosa "dve Nemačke", do slučaja Palestine. Jasno je da je vreme odavno pregazilo mogućnost za "suštinsku autonomiju" Kosova i Metohije unutar Srbije, baš kao što i "zamrznuti konflikt" gazi, pre svega, preko srpskih interesa na Kosovu
 

2.

Srbija i Kosovo – 2018. godina raspleta (18): Severnoirski model za zaštitu srpske manjine (Vreme 1424)

autor: Tanasije Marinković

 

Različiti uporedno-pravni modeli su razmatrani u našoj javnosti: od Alandskih ostrva, preko odnosa "dve Nemačke", do slučaja Palestine. Jasno je da je vreme odavno pregazilo mogućnost za "suštinsku autonomiju" Kosova i Metohije unutar Srbije, baš kao što i "zamrznuti konflikt" gazi, pre svega, preko srpskih interesa na Kosovu
 

3.

Lični stav: Pravo u granicama politike (Vreme 1417)

autor: Dr Tanasije Marinković

 

Glorifikujući suverenost naroda, populisti preziru institucije i mehanizme koji posreduju u njihovom međusobnom odnosu. Zato se moramo zapitati ukidaju li amandmani na Ustav slobodno sudijsko uverenje
 

4.

Lični stav: »Savez« ili »zajednica« srpskih opština? (Vreme 1291)

autor: Tanasije Marinković

 

Iskustvo protekle gotovo dve decenije nas opominje da je za srpsku zajednicu na Kosovu sledeći dan gori od prethodnoga. Odbijajući da se suoče sa tom realnošću svoga doba, Srbi na Kosovu, ali i u Srbiji, sa svakim novim danom bili su na gubitku. Politika rukovođena stavom "ako ne može biti naše, onda mora ostati oteto" takođe snosi deo odgovornosti za ljudska, duhovna i materijalna stradanja Srba na Kosovu
 

Stranica 1 od 1 (4 rezultata) na stranu od 1