Rezultati pretraživanja

1.

Lični stav: Selidbe umesto reforme (Vreme 1341)

autor: Slađanka Milošević

 

Reforma se svela na prosto premeštanje predmeta i zaposlenih, smanjenje broja zaposlenih, ponavljanje postupaka zbog promene obrađivača, prekidanje razumnih rokova, planirano zatrpavanje koje smanjuje dostupnost pravdi... Koristi od ovakve reforme imaju okrivljeni i tuženi kojima je u interesu da postupci traju beskonačno, ili da zastare
 

2.

Administracija u pravosuđu: Službenici na lizing (Vreme 1204)

autor: Slađanka Milošević

3.

Konj bez noge (Vreme 982)

autor: Slađanka Milošević, sekretar Sindikata pravosuđa Srbije

 

"Reforma pravosuđa – Kadrovi i njihov višak"; VREME 980
 

Stranica 1 od 1 (3 rezultata) na stranu od 1