Rezultati pretraživanja

1.

Dobro upravljanje u Srbiji: Zaglavljeni između potreba i mogućnosti (Vreme 1277)

autor: Priredila: Jovana Gligorijević

 

"Ovo je vreme u kojem se snaga nacionalnih i međunarodnih institucija nalazi na ozbiljnom testu. Ako globalna zajednica ne ostvaruje nacionalno i međunarodno vođstvo u službi ljudi u svetu, rizikujemo dalju fragmentaciju, nekažnjavanje i razdor, čime ugrožavamo i samu planetu i budućnost mira, održivog razvoja i poštovanja ljudskih prava. Jednostavno rečeno, pred ovom generacijom stoji obaveza transformisanja naših društava", Ban-Ki Mun, generalni sekretar Ujedinjenih nacija
 

2.

Konferencija »Da li smo svi jednaki u pristupu pravdi«: Igra u kojoj se ne znaju pravila (Vreme 1275)

autor: Priredila: Jovana Gligorijević

 

Ustav iz 2006. garantuje pravo na besplatnu pravnu pomoć, u okviru dela koji se odnosi na ljudska prava, ali kaže da će to biti propisano posebnim zakonom, koga još uvek nema. Samim tim, građani Srbije već devet godina ne mogu da ostvare svoja Ustavom garantovana ljudska prava
 

3.

Zumiranje 3: Nemamo elitu, imamo oligarhiju (VREME 1255)

autor: Priredila: Jovana Gligorijević

 

Sociolog Vladimir Vuletić smatra da je cela današnja kapitalistička klasa nastala od onih koji su preuzeli kontrolu nad dobrima iz perioda socijalizma i da Vučić tu nije napravio nikakav preokret. "Problem je što je on u kampanji obećavao da će prekinuti sa tom praksom, ali svakog dana se umnožavaju dokazi da se sa tom praksom nastavlja i da ona raste", smatra Jovo Bakić
 

4.

Istraživanje – Zašto Ustav mora biti promenjen: Uslov svih obećanja (Vreme 1111)

autor: Priredila: Jovana Gligorijević

 

Na skali ocena od 1 do 5, kao u školi, Ustav Srbije dobio je prosečnu ocenu 2,8. Samo deset odsto građana i četiri odsto pripadnika elite smatra da Ustav ne treba menjati. Zanimljivo je da je Ustav najvišu ocenu dobio od pripadnika političke elite, koja mu daje prosečnu ocenu 3, dok je intelektualna elita dala 2,8. Ustav su najniže ocenili predstavnici društvene elite, dali su mu prosečnu ocenu 2,6
 

5.

Obrazovanje za XXI vek (21): Upisna groznica (Vreme 1072)

autor: dodatak priredila: Jovana Gligorijević

6.

SOS linija za patološke kockare: Pomoć i razumevanje (Vreme 1020)

autor: dodatak priredila: Jovana Gligorijević

 

SOS linija u "Beokom servisu" otvorena je svakog radnog dana od sedam do 22 časa, ali se i posle toga svaki poziv snima i na njega se već sutradan reaguje
 

Stranica 1 od 1 (6 rezultata) na stranu od 1