Rezultati pretraživanja

1.

Reagovanje: Niste Kejns (Vreme 1384)

autor: Pavle Petrović

 

Podgrevanje problematičnih teza, "Vreme" br. 1382
 

2.

 : Postoji li korelacija ili ne (Vreme 1381)

autor: Pavle Petrović, profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Beogradu

 

Podsetnik za profesora Petrovića, "Vreme" br. 1380
 

3.

Reagovanje: Ako verujete da zaposlenost može snažno da raste bez rasta proizvodnje, onda ništa (Vreme 1379)

autor: Pavle Petrović

 

"Statistika, naša dika", "Vreme" br. 1378
 

4.

Nobelova nagrada za ekonomiju: Dobro tempiranje (Vreme 721)

autor: Pavle Petrović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

 

Da li centralna banka ima podsticaj da unapred proklamovanu politiku niske inflacije, koja je za nju i privredu najbolja, u sledećem periodu napusti kako bi ostvarila kartkoročni porast zaposlenosti? Šta opredeljuje usporavanje, odnosno ubrzavanje privredne aktivnosti: šokovi na strani ponude, na primer rast troškova radne snage i osnovnih sirovina (nafte), tehnološki napredak itd., ili promene ukupne tražnje? Odgovarajući na prethodna pitanja u radovima iz 1977. i 1982, Fin Kidland (Finn Kydland) i Edvard Preskot (Edward Prescot) su ove godine dobili Nobelovu nagrada za ekonomske nauke. Oni su dali dva važna doprinosa ekonomskim istraživanjima: definisali su problem vremenske konzistentnosti ekonomske politike i formulisali teoriju realnih poslovnih ciklusa kao objašnjenje za privredna kolebanja. Oba doprinosa su otvorila široke avenije istraživanjâ koja traju do današnjih dana. Zbog ogromnog realnog uticaja na formiranje i reformu institucija ekonomske politike, razmotrićemo samo njihov prvi doprinos: problem vremenske konzistentnosti ekonomske politike
 

Stranica 1 od 1 (4 rezultata) na stranu od 1
 

 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net