Rezultati pretraživanja

1.

Izbeglička kriza: Trijaža ljudi na Balkanskoj ruti (Vreme 1312)

autor: Miloš Jovanović

 

Otkad su promenjene procedure, "čudne" situacije se dešavaju na granicama. Po drugi put je kroz kamp u Preševu prošla jedna grupa izbeglica koja je iz Slovenije vraćena u Đevđeliju da uzme novi papir. Drugi su vraćani iz Hrvatske, neki iz Šida. Jedan Sirijac je vraćen čak iz Austrije. Dešava se i da se porodice razdvajaju ili da oni koji nemaju novca da plate neplanirani prevoz – idu peške ka Makedoniji
 

2.

Mediji i izbori: Igra bez pravila (Vreme 704)

autor: Tamara Kustudija, Ana Simović, Miloš Jovanović
Koordinator istraživanja: Tamara Skrozza

 

Čak i pre nego što je Tomislav Nikolić konstatovao kako su mu za poraz krivi sunce, birači Bogoljuba Karića i pristrasni mediji, ponašanje medija u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji bila je omiljena tema kako novinarsko-političkih krugova tako i javnosti u celini. Polaznici škole istraživačkog novinarstva nedeljnika "Vreme" pokušali su da odgovore na pitanje kako su se mediji zapravo ponašali u predizbornoj trci, kako su se u čitavoj priči snašli novinari i da li ponovo imamo podelu medija na one koji su ZA (nešto i nekoga) i na one koji su a priori PROTIV
 

Stranica 1 od 1 (2 rezultata) na stranu od 1