Rezultati pretraživanja

1.

Intervju – Mari-Žanin Čalić: Partizanski duh Titove Jugoslavije (Vreme 1561)

autor: Martin Maria Reinkowski

 

"Revizionizam ima iza cilj i da izvrši konačan obračun sa socijalizmom kao političkom ideologijom i društvenim poretkom. U to spada i distanciranje od Jugoslavije kao višenacionalne države. Pošto je Tito bio pojam svega što je opštejugoslovensko, on mora biti istorijski i moralno obezvređen. Ko ruši antifašizam, partizane i samog Josipa Broza Tita, uništava osnov legitimnosti jugoslovenske države. Dakle, u revizionizmu se kriju suštinske političke poruke"
 

Stranica 1 od 1 (1 rezultata) na stranu od 1