Rezultati pretraživanja

1.

Crna Gora: Onemogućena primena zakona (Azilanti)

autor: Luka Kovačević, Pravni centar

 

Prosečan period boravka tražilaca azila u Crnoj Gori je 9,6 dana. Međutim, loši uslovi prijema i nemogućnost integracije tražilaca azila utiču na njihovo opredeljenje da umesto u Crnoj Gori svoj put nastave i završe u nekoj od zemalja EU
 

2.

Crna Gora: Onemogućena primena zakona (Vreme 1240)

autor: Luka Kovačević

 

Prosečan period boravka tražilaca azila u Crnoj Gori je 9,6 dana. Međutim, loši uslovi prijema i nemogućnost integracije tražilaca azila utiču na njihovo opredeljenje da umesto u Crnoj Gori svoj put nastave i završe u nekoj od zemalja EU
 

Stranica 1 od 1 (2 rezultata) na stranu od 1