Rezultati pretraživanja

11.

Evropske integracije Srbije (10): Dve politike (Vreme 1344)

autor: Katarina Stevanović

 

Na putu Srbije ka Evropskoj uniji stoje brojni zahtevi i zakoni koje treba stvoriti i poštovati. Članstvom u Energetskoj zajednici delom je Srbija na tom putu, kome se ne nazire kraj
 

12.

Evropske integracije Srbije (8): I Unija i rakija (Vreme 1342)

autor: Katarina Stevanović

 

Iako poglavlja koja se tiču poljoprivrede nisu otvorena, iz pretpristupnih fondova poljoprivrednici iz Srbije mogu da crpe velika sredstva, a do pristupanja Uniji moraće da ispoštuju mnoge standarde
 

13.

Evropske integracije i Srbija (6): Ka finansijskoj stabilnosti (Vreme 1340)

autor: Katarina Stevanović

 

Kako bi se obezbedila finansijska stabilnost Evropske unije, svaka država članica mora najpre da uredi svoj finansijski sistem. S obzirom na stanje finansija u Srbiji, pitanje je kada će na red doći zatvaranje ovih poglavlja. Mada, nijedno od njih još nije ni otvoreno
 

14.

Tribina – Tačka susreta (3): Raspad nema kraj (TAČKA SUSRETA)

autor: priredila Katarina Stevanović

 

Dok se u Makedoniji na nastavi istorije preskaču lekcije o albanskom narodu, učenici na Kosovu ne uče istoriju Jugoslavije, komšije Albanci i Srbi međusobno komuniciraju na engleskom jeziku, a školovani mladi ljudi ne mogu da rade u administraciji u Makedoniji jer ne govore jezik većinskog stanovništva. Takva je trenutna slika zakomplikovanog multietničkog Balkana
 

15.

Tribina – Tačka susreta (2): Dužnost umetnosti je da bude politička (TAČKA SUSRETA)

autor: priredila Katarina Stevanović

 

Kultura je jedan on najvažnijih kanala za bolje uzajamno razumevanje i sagledavanje. Međutim, kulturna saradnja među balkanskim narodima uglavnom zavisi od pojedinačnih inicijativa, dok zvanične institucije u tome ne učestvuju. Saradnja pozorišta i filma postoji, ali ona je za medije i dalje nevidljiva, a kultura, zajednički projekti i komunikacija mogli bi da budu tačke susreta razjedinjenih balkanskih naroda. Ovo su neki od zaključaka druge tribine u okviru projekta "Tačka susreta" u organizaciji foruma ZFD i nedeljnika "Vreme" održane 22. aprila u Prištini. O tome šta spaja narode Balkana i mogu li da se suoče sa zajedničkim problemima govorili su dramaturškinja Milena Bogavac iz Beograda, reditelj Zoran Ristić iz Gračanice, pisac Kim Mehmeti iz Skoplja i publicista Škeljzen Gaši iz Prištine
 

16.

Tribina – »Šta je to Balkan, šta pričaju o njemu i šta bi Balkan mogao da bude«: Bliskost koja razdvaja (TAČKA SUSRETA)

autor: Katarina Stevanović

 

Negde između starih i novih sukoba i pomirenja narodi na Balkanu su i dalje udaljeni jedni od drugih. Dugačak je put od predrasuda i stereotipa do upoznavanja i razumevanja. Umesto što se, kao do sada, u prvi plan stavlja sve ono što razdvaja narode Balkana, treba poći od onoga što nas spaja. To važi i za odnose Albanaca sa drugim balkanskim narodima
 

17.

Evropske integracije Srbije (4): Petina puta (Vreme 1338)

autor: Katarina Stevanović

 

Uprkos tome što se poglavlja ne otvaraju redom, po broju kojim su označena, na kraju procesa neće biti bitan redosled, već da su svi koraci napravljeni, a da se ono što je ispregovarano primenjuje
 

18.

»Liceulice« pred gašenjem: Na ivici opstanka (Vreme 1336)

autor: Katarina Stevanović

 

Pre šest godina u Beogradu su počele da izlaze ulične novine "Liceulice", sa idejom da se ranjive grupe pomere sa margine. Sada je opstanak lista doveden u pitanje
 

19.

Tribina – Tačka susreta (3): Raspad nema kraj (Vreme 1330)

autor: Priredila: Katarina Stevanović

 

Dok se u Makedoniji na nastavi istorije preskaču lekcije o albanskom narodu, učenici na Kosovu ne uče istoriju Jugoslavije, komšije Albanci i Srbi međusobno komuniciraju na engleskom jeziku, a školovani mladi ljudi ne mogu da rade u administraciji u Makedoniji jer ne govore jezik većinskog stanovništva. Takva je trenutna slika zakomplikovanog multietničkog Balkana
 

20.

Nasilje u porodici i diskriminacija žena: Pravda dolazi kasno (Vreme 1329)

autor: Katarina Stevanović

 

Svakih deset dana u Srbiji jedna žena strada u nasilju u porodici. Neretko je reč o ženama koje su nasilje prijavljivale, ali zbog dužine trajanja postupka i komplikovane procedure, nisu doživele njegovo okončanje i izricanje kazne nasilniku. Stradale su baš od tog nasilja koje su prijavljivale
 

Stranica 2 od 8 (75 rezultata)      na stranu od 8