Rezultati pretraživanja

11.

Kreativno pisanje: Udžbenik koji nije dosadan (Vreme Obrazovanja)

autor: J.G.

 

Po obrazovanju lingvista, profesorka koja je godinama studentima na Arhitektonskom fakultetu predavala engleski jezik, nakon Bolonjskom deklaracijom predviđenog uvođenja predmeta Kreativno pisanje, Gordana Vuković-Nikolić napravila je udžbenik koji obavlja višestruku funkciju: uvodi studente u svet lingvistike, jezika, njegovih funkcija i moći, a sve to na vrlo neobičan i, netipično za knjigu koja se bavi jezikom, vizuelno interesantan način
 

12.

Obrazovanje i tržište rada: Nevidljivo zvanje (Vreme Obrazovanja)

autor: J.G.

 

Nacionalni savet za visoko obrazovanje napravio je svoj predlog Nacionalnog okvira kvalifikacija, ali se potom ispostavilo da nisu nadležni za to, pa se od predloga odustalo, a zakonom nije uređeno ko je nadležan za donošenje ovog dokumenta. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nema NOK, iako se na to obavezala uključivanjem u međunarodne procese. Zbog toga je 60.000 ljudi sa diplomama nevidljivo na tržištu rada
 

13.

Mala matura: Bolja kontrola i tajnost rezultata (Vreme Obrazovanja)

autor: J.G.

 

Ove godine, matura se polaže iz dva predmeta, matematike i maternjeg jezika. Za one koji sad završavaju šesti razred, matura će se, pored ova dva, sastojati i od opšteg testa iz još pet predmeta
 

14.

Univerzitetske rang-liste: Dve odjednom za Beograd (Vreme Obrazovanja)

autor: j.g.

 

Iako je odsustvo sa Šangajske liste dugo bila velika zamerka na račun Univerziteta u Beogradu, i premda je ulasku na nju prethodila trogodišnja kampanja unutar akademske zajednice, ne treba zanemariti ni kritike koje se obično upućuju ovakvim listama: da predstavljaju svojevrsnu estradizaciju univerziteta, te da im je jedina svrha marketinška. Za velike univerzitete visoko mesto na rang-listama upravo i jeste važno jer privlači strane studente, koji predstavljaju značajan izvor prihoda
 

15.

Nacionalni okvir kvalifikacija: Dokument za evropsko tržište znanja (Vreme Obrazovanja)

autor:  j.g.

 

Okvirom kvalifikacija definišu se nivoi obrazovanja i ishodi učenja, odnosno šta student treba da zna i šta je u stanju da uradi na osnovu kvalifikacije koju je stekao na određenom nivou obrazovanja. Paralelno sa NOK-om, biće napravljena je i lista zvanja, koja već postoji, ali mora da bude unapređena
 

16.

Odlazak Vojina Dimitrijevića (1932-2012) (Vesti)

autor: j.g.

17.

Mala matura: Bolja kontrola i tajnost rezultata (Vreme 1119)

autor: J.G.

 

Ove godine, matura se polaže iz dva predmeta, matematike i maternjeg jezika. Za one koji sad završavaju šesti razred, matura će se, pored ova dva, sastojati i od opšteg testa iz još pet predmeta
 

18.

Obrazovanje i tržište rada: Nevidljivo zvanje (Vreme 1105)

autor: J.G.

 

Nacionalni savet za visoko obrazovanje napravio je svoj predlog Nacionalnog okvira kvalifikacija, ali se potom ispostavilo da nisu nadležni za to, pa se od predloga odustalo, a zakonom nije uređeno ko je nadležan za donošenje ovog dokumenta. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nema NOK, iako se na to obavezala uključivanjem u međunarodne procese. Zbog toga je 60.000 ljudi sa diplomama nevidljivo na tržištu rada
 

19.

Kreativno pisanje: Udžbenik koji nije dosadan (Vreme 1077)

autor: J.G.

 

Po obrazovanju lingvista, profesorka koja je godinama studentima na Arhitektonskom fakultetu predavala engleski jezik, nakon Bolonjskom deklaracijom predviđenog uvođenja predmeta Kreativno pisanje, Gordana Vuković-Nikolić napravila je udžbenik koji obavlja višestruku funkciju: uvodi studente u svet lingvistike, jezika, njegovih funkcija i moći, a sve to na vrlo neobičan i, netipično za knjigu koja se bavi jezikom, vizuelno interesantan način
 

20.

Ratni zločini: Oslobođen za sedam minuta (Vreme 1073)

autor: J.G.

Stranica 2 od 3 (30 rezultata)      na stranu od 3