Rezultati pretraživanja

1.

Sistem Ujedinjenih nacija za decu u pokretu: Šta kažu konvencije o malim migrantima (Vreme 1489)

autor: Izvor: Publikacija "Deca u pokretu"

 

Deca u pokretu uživaju ista prava kao i ostala deca, bez obzira što ona kao takva nisu posebno prepoznata Konvencijom. Princip najboljeg interesa deteta odnosi se na sve aktivnosti koje se tiču dece, bez obzira da li ih preduzimaju javne ili privatne institucije, pravosudni, administrativni organi ili zakonodavna tela
 

Stranica 1 od 1 (1 rezultata) na stranu od 1