Rezultati pretraživanja

1.

VREME BR.1115 | 17. MAJ 2012.: Sve naše krađe (Iz arhive)

autor: Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

 

Kako je tokom devedesetih menjana volja građana višestrukim upisivanjem u biračke spiskove, falsifikovanjem zapisnika sa glasačkih mesta, ubacivanjem već popunjenih listića u kutije, fantomskim zatvaranjem biračkih mesta na Kosovu i sudskim nasiljem
 

2.

Kultura sećanja: Sve naše krađe (Vreme 1115)

autor: Ivana Milanović Hrašovec i Dokumentacioni centar "Vreme"

 

Kako je tokom devedesetih menjana volja građana višestrukim upisivanjem u biračke spiskove, falsifikovanjem zapisnika sa glasačkih mesta, ubacivanjem već popunjenih listića u kutije, fantomskim zatvaranjem biračkih mesta na Kosovu i sudskim nasiljem
 

Stranica 1 od 1 (2 rezultata) na stranu od 1