Rezultati pretraživanja

1.

Intervju – Nebojša Milenković, pisac i istoričar umetnosti: Reč je o nepristajanju (Vreme 1505)

autor: Gordana Draganić Nonin

 

"Ljudi koji ne prave kompromise oko temeljnih humanističkih vrednosti oduvek su nepodobni za takozvanu ideološku upotrebu. U vremenu raspada Jugoslavije moj junak odbija da se svrsta u bilo koji od kolektivističkih torova u koje smo kao pojedinci i kao narodi tih godina saterivani. I kada, tokom opsade Vukovara, neka pijana rulja pokušava da ga natera da se izjasni da li je Srbin ili Hrvat, on svoju nacionalnu pripadnost iskazuje rečenicom: "Ja sam umetnik"
 

2.

Intervju – Slobodan Tišma, pisac i konceptualni umetnik: Mi starci smo reakcionarni (Vreme 1503)

autor: Gordana Draganić Nonin

 

"Umetnik mora uvek biti u kontri naspram sredine u kojoj živi, inače ga nema, adio, umetnosti. Naravno, umetnost koja deli takve propozicije nije nikakva preporuka za život"
 

3.

Intervju – Roland Orčik, pisac: O ratu kojeg nema, ali ubija (VREME 1502)

autor: Gordana Draganić Nonin

 

"Činjenica je da su Srbi i Mađari izmešani. Eto, meni je slučaj što sam rođen u dvojezičnoj porodici doneo to da sam oduvek govorio oba jezika. Kako sam već dosta toga preveo, stalno me pitaju da li sam Srbin ili Mađar. Ja uvek odgovaram da sam kao pisac Mađar jer pišem samo na mađarskom jeziku, a kao ličnost sam i jedno i drugo. Jer, pisac je uvek onaj na kom jeziku piše"
 

4.

Intervju – Ante Tomić, pisac i novinar: Postali smo lošiji ljudi (VREME 1500)

autor: Gordana Draganić Nonin i Teodor Hadžić Svetić

 

"Meni se uvijek činilo da je viteški stati na stranu slabijih. To je negdje suštinsko. Ne želim biti tamo gdje je rulja. Zapravo, u svemu biti sa slabijima, bilo da su nacionalna, seksualna ili bilo koja manjina. Recimo, jednom sam pisao o muzičkim manjinama. Kako je to biti panker u Sinju"
 

5.

Intervju – Viktor Jerofejev: Pišem iz svog, ne »iz ruskog ugla« (Vreme 1499)

autor: Gordana Draganić Nonin

 

"Čim poželite da budete pisac, neophodno je da odmah ubijete diplomatu u sebi jer su diplomatija i pisanje dve apsolutno suprotne stvari. U diplomatiji se sve zasniva na pravilima povezivanja među ljudima, a u pisanju se sve zasniva na ljudskoj prirodi koja, priznaćete, nije uvek tako lepa"
 

Stranica 1 od 1 (5 rezultata) na stranu od 1