Rezultati pretraživanja

1.

Lični stav: Mladi, ubijeni u pojam (Vreme 1261)

autor: Dr Neven Cvetićanin

 

Dezorijentacija, apatija, asocijalno ponašanje i utočište u ekstremnim i supkulturnim društvenim grupama – tako bi se najkraće mogao opisati začarani krug života mlađe populacije, koju nosi društvena inercija i kojoj je, a zbog niza protivnih vetrova, oduzeta prilika za normalan životni start
 

2.

Lični stav – O odnosu prosvete i rada: Prosveta u bezvazdušnom prostoru (Vreme Obrazovanja)

autor: Dr Neven Cvetićanin

 

Umesto toga da glavna briga prosvete bude kako odškolovati kvalitetne kadrove koji mogu poslužiti razvoju zemlje, kod nas je glavna briga prosvete da popuni socijalne rupe, pa je veoma česta pojava da nekoga ko je ostao bez posla u drugim sektorima gurnemo u prosvetu kako bi bio na državnom budžetu, pri čemu je manje bitno kakve kvalifikacije poseduje i kakvo znanje može da prenese učenicima
 

3.

Lični stav: Kakva nam je parlamentarna reforma potrebna (Vreme 1155)

autor: dr Neven Cvetićanin

 

Šta nam je onda činiti da izbegnemo dve opasnosti – prvu: parlament sastavljen od demagoga i cirkusanata – i drugu: parlament sastavljen od sterilnih i nabeđenih elitista, koji neće imati produktivan odnos sa građanima
 

4.

Lični stav – O odnosu prosvete i rada: Prosveta u bezvazdušnom prostoru (Vreme 1138)

autor: Dr Neven Cvetićanin

 

Umesto toga da glavna briga prosvete bude kako odškolovati kvalitetne kadrove koji mogu poslužiti razvoju zemlje, kod nas je glavna briga prosvete da popuni socijalne rupe, pa je veoma česta pojava da nekoga ko je ostao bez posla u drugim sektorima gurnemo u prosvetu kako bi bio na državnom budžetu, pri čemu je manje bitno kakve kvalifikacije poseduje i kakvo znanje može da prenese učenicima
 

5.

Lični stav – Kina: Tajna kineskog kapitalizma (Vreme 1079)

autor: Dr Neven Cvetićanin

 

Suštinska razlika između protestantske etike koja stoji u temeljima zapadnog kapitalizma i etike kineskog kapitalizma, nastale iz bogatih kineskih religijskih tradicija, jeste da je prva izrazito individualistička, dok je druga umereno kolektivistička. Tako se pred našim očima rađa ono za šta smo, ubeđeni da kolektivizam asociramo sa komunizmom, a individualizam sa kapitalizmom, mislili da je oksimoron – "kolektivistički kapitalizam"
 

6.

Iz ličnog ugla – Ko koga ovde predstavlja: Politika u bezvazdušnom prostoru (Vreme 1059)

autor: Dr Neven Cvetićanin

 

Da bi se naš politički život izvukao iz bespuća potrebno je da se zna ko se kome obraća i sa kakvim programom i, konačno, treba da se napusti magična smeša u kojoj su dve kapi Evrope, kap Kosova, sa čitavom litrom socijalne demagogije
 

7.

Iz ličnog ugla – Od ljubavi do mržnje: Pax Balcanica (Vreme 1031)

autor: Dr Neven Cvetićanin

 

Dobro osmišljena regionalna politika obezbeđuje Srbiji suficit diplomatskog prostora, a čitavom regionu potencijalno obezbeđuje stabilnost, koja je opet preduslov ekonomskog razvoja
 

8.

Iz ličnog ugla – Pitanje "klimavog" ustava: Srpska Peta republika (Vreme 950)

autor: Dr Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu

 

Budući da je trenutni ustav nedefinisan i protivrečan, te da neke odredbe vuku ka "čistom" parlamentarnom, a druge ka polupredsedničkom sistemu, valjalo bi da se novim ustavom (ili reformisanjem postojećeg) krene ili u jednom ili u drugom smeru, umesto da se ostane u nedefinisanoj sredini
 

Stranica 1 od 1 (8 rezultata) na stranu od 1
 

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net