Rezultati pretraživanja

1.

Istraživanje - Rečna ratna flotila: Plovidba panonskih mornara (Vreme 668)

autor: Dejan Riđošić, Dragiša Lazović
Koordinator istraživanja: Zoran Majdin

 

Naša Rečna ratna flotila najveća je u poređenju s flotilama susednih zemalja. Trenutno raspolaže sa sedam minolovaca različite starosti, pet desantno-jurišnih čamaca od kojih su dva operativna a dva u remontu, četiri tenkonosca od kojih su takođe dva operativna a dva u remontu. Najstariji brod Flotile je komandni brod "Kozara" koji je ušao u sedmu deceniju, najmlađi je minolovac 341 "Novi Sad", delo domaće pameti i ruku, porinut 30. aprila 1999. godine. Šta u transformaciji Vojske Srbije i Crne Gore čeka Rečnu ratnu flotilu
 

Stranica 1 od 1 (1 rezultata) na stranu od 1