Rezultati pretraživanja

1.

Očekujući Martu (Vreme 1556)

autor: Aleksandar Ćirić

 

Tekst Očekujući Martu objavljen je u "Vremenu" br. 26 od 22. aprila 1991. godine. Autor Aleksandar Saša Ćirić (1950–2014) bio je novinar, pomoćnik glavnog urednika i jedan od osnivača "Vremena"
 

2.

VREME BR.1177 | 25. JUL 2013.: 70 godina Kurske bitke – Armagedon i tumačenja (Vesti)

autor: Aleksandar Ćirić

 

Da li su u leto 1943. Nemci u istočnoj Ukrajini "postigli poraz", a Sovjeti "pretrpeli pobedu"? Svi generali su posle bitke pametni, a poraženi su najpametniji
 

3.

VREME BR.709 | 5. AVGUST 2004.: Duša (Iz arhive)

autor: Aleksandar Ćirić

4.

Feljton – Igre u Olimpiji (4): Obnova (Vreme 1338)

autor: Aleksandar Ćirić

 

U omiljene dvorske zabave spadale su igre loptom, što je glave koštalo bar jednog vizantijskog cara, Aleksandra, koji je posle jedne žestoke utakmice odigrane 6. juna 913. godine dobio izliv krvi i umro dva dana kasnije. Ponešto od stare tradicije atletskih nadmetanja može se naslutiti u običaju povremenog priređivanja borbi rvača i pesničara za zabavu cara i njegovih pratilaca
 

5.

VREME BR.883 | 6. DECEMBAR 2007.: Zabranite fudbal (Iz arhive)

autor: Aleksandar Ćirić

 

Otvoreno pismo Ministarstvu sporta
 

6.

Feljton – Igre u Olimpiji (3): Bacanje diska i koplja (Vreme 1337)

autor: Aleksandar Ćirić

 

Bacanje diska kao nadmetanje prvi put je pomenuto u Homerovom opi­su igara na Patroklovom pogrebu. Ahi­lej je tada kao nagradu pobedni­ku ponudio sam disk, načinjen od gvožđa kojeg, po njegovim rečima, "za pet potonjih leta (…) imaće do­sta, ako ga bude treb’o, jer neće mu pastir ni orač u grad po železo ići, jer ovo mu davaće kotur". Detalj upu­ćuje na to da je u najstarija vremena za bacanje korišćen odlivak siro­vog metala, načinjen u peščanim ka­lupima u kojima je prirodno dobijao oblik diska, s jedne strane malo ispupčenog. Slične aerodinamične karakteristike ima i pljosnati okrugli oblutak, a da je bacanje takvog kamenja bilo uobičajeno jasno je i iz grčkog izraza lithobolos, kao i iz podataka o nadmetanjima u toj bacanju diska sličnoj disciplini. Ahilovi saplemenici, Mirmidonci, u vreme njegovog odsustvovanja iz bojeva pod Trojom, vreme provode u takmičenju:
 

7.

Feljton – Igre u Olimpiji (2): Publika (Vreme 1336)

autor: Aleksandar Ćirić

 

Do Olimpije se u stara vremena moglo doći putevima sa severa iz Elide, sa istoka preko Arkadije putem koji je vodio prema Megalopolisu i drugim delovima centralnog, jugoistočnog i istočnog Peloponesa, i sa juga, iz Mesenije. Olimpija se danas nalazi na oko 12 kilometara vazdušne linije od zapadne oba­le prema Jonskom moru; nekada je to rastojanje zbog drukčijeg oblika obale moglo biti za oko trećinu kraće. Ondašnji putnici, za razliku od da­naš­njih, mogli su do svetilišta stići sa zapada i vodenim putem, ploveći uz Alfej
 

8.

Feljton »Igre u Olimpiji« (1): Prvi sportski izveštaj (Vreme 1335)

autor: Aleksandar Ćirić

 

Prvi detaljan izveštaj sa onoga što danas nazivamo sportskim događajem nalazi se u XXIII pevanju Homerove Ilijade. Mnogo razloga čini to pevanje najstarijim potpunim svedočanstvom tradicije koja je proizvela Velike igre antike na jednoj i, na drugoj strani, kroz stoleća i stoleća diskontinuiteta, delovala na onaj deo ljudskog duha koji danas, bilo to opravdano ili ne, nazivamo olimpijskim
 

9.

Kulinarska arheologija: Rimska gozba u Petnici (Vreme 1251-1252)

autor: Aleksandar Ćirić

 

Redakcija "Vremena" ostala je ove godine bez jednog od osnivača i pomoćnika glavnog urednika, Aleksandra Saše Ćirića, koji je preminuo 18. maja. Erudita i stručnjak za antiku, imao je običaj da u prazničnim brojevima "Vremena" čitaocima prenese delić svog znanja o kuhinji Starog Rima, temi o kojoj je planirao da objavi i knjigu. "Vreme" u ovom broju objavljuje tekst iz lične zaostavštine Saše Ćirića
 

10.

Duša (Vreme 1220)

autor: Aleksandar Ćirić

Stranica 1 od 39 (389 rezultata)    na stranu od 39