POŠTA

Zašto insinuacije

"Tajna nestalih pečata", Vreme 546

Gospodine Komlenoviću,

S obzirom na to da ste u članku "Tajna nestalih pečata" pomenuli i moje ime, smatrao sam normalnim da Vam na neke napisane netačnosti, neuputan jezik kada su u pitanju državni organi i insinuacije ukažem. Ne tražim da ovaj dopis objavite; bolje rečeno, ako to budete hteli, saglasan sam samo pod uslovom da se objavi u celosti bez ikakvih skraćivanja.

Pođimo od samoga naslova. Zar Vam je zaista neobično što direktor, postavljen rešenjem resornog ministarstva, uzima pečate od nezakonski organizovanih štrajkača? Takođe je za Vas normalno da kandidat za direktora škole, učesnik konkursa, nema pravo da iznese svoj program. Da ste malo savesnije uradili svoj posao, mogli ste pronaći dokumenat iz koga se vidi da opština nije "naložila da se obustavi opremanje radionice praktične nastave za grafičku struku", već da je dala nalog da se obustave nelegalni građevinski radovi. Takođe ste lako mogli otkriti da opština nijednoj školi nije slala nikakav "befel", već da je ministarstvo svojim aktom zahtevalo od opština u Srbiji da predlože kandidate za školske odbore (ŠO), a ne da ih biraju, kako Vi konstatujete. Dalje se u pomenutom aktu nalaže da osnovne škole (OŠ) imaju u ŠO po sedam članova (tri iz kolektiva, jednog predstavnika roditelja i tri predstavnika osnivača Škole, nigde ne piše da treba birati "eksperte, sponzore i uopšte one koje bira opština"; ako je to Vaš predlog, dostavite ga Ministarstvu na razmatranje), a da srednje škole (SŠ) imaju po deset članova, i to tri iz kolektiva i sedam od strane osnivača.

Tačno je da se većina članova kolektiva SŠ/OŠ "Stefan Dečanski" opredelila za prethodnog direktora, ali je tačno i to da takvo mišljenje nije obavezujuće. Da je zakonodavac to hteo, dao bi pravo kolektivima da sami biraju direktore. Vas, gospodine Komlenoviću, izgleda niko nije obavestio da je proteklo vreme samoupravljanja.

Nije uobičajeno da profeionalni novinar radije koristi strane izraze umesto dobrog srpskog jezika, kao što to Vi činite, jer je kod Vas dopis Ministarstva "befel" ili "hatišerif". Predstavnici inspekcijskih državnih organa se "motaju", policajci nose "čvarke".

Može biti da su najinteresantnije insinuacije kada je u pitanju ovaj članak. Pominje se g.Popov kao član Demokratske stranke (DS), što je tačno, ali se ne kaže da ministar nije član DS-a kao i njegov zamenik za SŠ. Napisano je da je predsednik opštine Savski venac član DS-a, ali se ne navodi da je to učinjeno prilikom podele opština između stranaka DOS-a, niti da predsednik izvršnog saveta nije član DS-a. Navodi se da je "kadar DS" (kako lepo zvuči za penzionera) Radoš Nikolić, ali se ne navodi da je Nikolić izabran ispred svih stranaka DOS-a z koordinatora za izradu predloga za članove ŠO i kasnije direktora. Usput, ako ste već, potpuno nepotrebno, pominjali moju školsku spremu trebalo je to korektno da uradite.

Zašto se isinuira na članovima DS-a? Zar je moguće da listu "Vreme" smetaju članovi DS-a? Zašto nije navedeno da je od dvadeset jednog direktora OŠ i SŠ na opštini Savski venac samo jedan član DS-a, a da većina novopostavljenih direktora ne pripada nijednoj stranci. U izveštaju koje je sačinilo koordinaciono telo predlaže se potpuno depolitizovanje škola. Izgleda da je Vama, novinaru "Vremena", čudno što se u vlasti nalaze članovi DS-a, dovoljno je to što su podneli najveći teret prilikom rušenja starog režima, a sada mogu da odu! Može biti da će se to i desiti na sledećim izborima, dozvolićete da sumnjam u tako nešto. Napokon, mogli ste da pitate i druge vaše sagovornike kojim strankama pripadaju ili kojim su strankama bili, donedavno, privrženi. Nisu li kao članovi vladajućih stranaka ili njihovi simpatizeri doprinele lošem stanju u našim školama? Uporno ponavljanje mnogih da su uzalud "šetali" ulicama suprotno je tvrdnji da "nikada nisu štrajkovali". Teško da je moguće jednovremeno biti i na ulici i u školi. Uostalom, nije li čudno da se prvi put štrajkuje zbog jednog kadrovskog rešenja! Moglo se takvo rešenje menjati i na mnogo jednostavnije načine, bez uznemiravanja i uvlačenja hendikepirane dece u to, ili se namerno htelo pokazati da ništa ne treba menjati i da nova vlast donosi samo nevolje.

Koordinaciona radna grupa za školstvo Savskog venca pet meseci je volonterski pokušavala da razreši mnoge teške probleme po školama koji su nasleđeni od onih koji su sada najgrlatiji kritičari. ŠO nisu uopšte radili, a direktorska samovolja prelazila je sve granice, pa zato sada zaposleni još uvek imaju strah da im se suprotstave. Žao mi je što se niste obratili onima koje pominjete, možda bi tada imali drugačiju sliku u svemu.

Kao mlad bavio sam se poslom koji Vi, gospodine Komlenoviću, sada obavljate. Za vreme prethodnog režima, a pomalo i sada, shvatio sam da je dobro što se više time ne bavim.

Ukoliko želite bar sada da obavite razgovor na temu školstva, posebno SŠ/OŠ "Stefan Dečanski", stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu