POŠTA

Vratiti pare penzionerima

"Teški pregovori s MMF-om"; "Vreme" br. 749

Potpuno se slažem sa ministrom Predragom Bubalom da je normalno da se penzije dele iz penzionih fondova u koje se godinama ranije uplaćuju penzioni doprinosi. Međutim, smatram da je ministar trebao reći da, nažalost, nije normalno što su u ranijem periodu ekonomski uništeni naši penzioni fondovi i je reći da će država učiniti sve što je u njenoj moći da u penzione fondove vrati ono što je nezakonito i kriminalno oteto i uzeto, pa tek potom, da država vidi koliko treba da dotira penzije iz tekućeg budžeta, jer možda će potrebne dotacije biti znatno manje. I ministar i Vlada i penzioni fondovi imaju podatke, gde su otišle pare iz njih. Nije bilo tako davno kada su ti fondovi bili puni i penzije se isplaćivale unapred. To je bilo pre samo petnaestak godina. Znači, prvo država da utvrdi koje su sve građevine, banjski objekti, rehabilitacioni centri, hoteli i druge nekretnine, građeni iz penzionih fondova, pa da ih oduzme i odgovarajuću novčanu vrednost vrati u fondove. A ako su neke pare iz tih fondova trošene i za ratove koje je vodila nekadašnja vlast, taj deo i treba da se nadomeštava iz budžeta, jer taj novac penzioneri sigurno nisu potrošili, pogotovo ne u Srbiji koja i nije bila u ratu. Ako iz aktuelnog budžeta mogu da se vraćaju: stara devizna štednja, Dafiment špekulativna štednja, Zajam za razvoj Srbije i sve do penzija pripadnika ravnogorskog pokreta, onda daleko više ima opravdanja da se iz budžeta dotiraju penzioneri, koji su ceo svoj radni vek izdvajali za starost, a mnogi su izdvajali a nažalost nisu doživeli da koriste penziju nijedan dan. Ako se mogu rekonstruisati podaci radi vraćanja nacionalizovane imovine, koja je oduzeta pre više od 60 godina, valjda je državi mnogo lakše da ustanovi kako su potrošeni penzijski fondovi u ovih 15 godina. A ovako ispade – ministar kaže da su fondovi uništeni i nikom ništa. U normalnim zemljama Evrope u koju i mi idemo, najstrože, baš država, kontroliše kako se troše penzijski fondovi i vrši istrage i kažnjavanja počinioce pronevera i zloupotreba. Ta ista Evropa vraća i plaća naknade za rad u koncetracionim logorima i radnim logorima a naša država kuka što mora da dotira svoje redovne radnike i graditelje svega onoga što sada ta ista država prodaje i privatizuje. Mislim da je ovo veoma ozbiljna tema o kojoj bi i narečeni ministar mogao povesti više računa, bar u intervjuima, jer se za njih čovek ipak priprema.

Iz istog broja

O jeziku, rode

Gordana Aleksić, elektronskom poštom

Pogrešno pripisano autorstvo

Veselin Kostić, elektronskom poštom

Sukob interesa

Goran Paskaljević

Zemlja bez budućnosti

Srđan Dimitrijević, Leskovac

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu