POŠTA

2. 7. 2008. / 17.44

Upotreba imenice

"Kir"; VREME 912

Tekst je zanimljiv, gledaću da nekako probam taj aperitiv, ali moram da skrenem pažnju na upotrebu imenice roba. Pisac kaže "…zbog ometanja slobodnog protoka roba". Nikako roba, već robe. Roba je zbirna imenica, nema množinu, ali redovno se upotrebljava onako kako navedoh. Kada ste čuli sebe da kazete: "Na rafovima ima mnogo roba" ili "U prodavnicu su stigle nove robe" ili "Ne znam gde ću sa tolikim robama"? Zar ne? Kazali biste lepo "Odlična vam je roba", a ne "Odlične su vam robe".

Iz istog broja

Bez umivanja

Danko Lara Radić, elektronskom poštom

Ko je potrošio pare

Milan Urošević, elektronskom poštom

Sumnjive tapije

Nikola Bojić, elektronskom poštom

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu