POŠTA

Terminološka zbrka

Kako nazvati komunikacije

O Predlogu zakona o elektronskim komunikacijama na sednici Narodne skupštine od pre nedelju dana najpre se vodio načelni pretres.

Tom prilikom, nijedan od narodnih poslanika nije se osvrnuo na činjenicu da se u predlogu ovog zakona neopravdano, bez ubedljivog razloga i obrazloženja, upotrebljava nov (pomodni), nedefinisani izraz (pojam) "elektronska komunikacija", umesto dosadašnjeg, starog (klasičnog) izraza "telekomunikacija".

Uvođenje "elektronske komunikacije" u direktive EU iz 2002. godine, a sada i u predlog ovog zakona, skoro da ne pruža dokaz koji bi podržao pretpostavku da pojava prožimajućih elektronskih komunikacija doprinosi značajnoj konvergenciju sektora telekomunikacija (u užem smislu telefonije), medija (misli se primarno na radiodifuziju i kablovsku distribuciju) i informacionih tehnologija (tj. kompjuterske i softverske industrije).

Elektronska komunikacija i telekomunikacija imaju u suštini isto značenje: prenos signala ili informacija pomoću žičnih, radijskih, optičkih ili drugih elektromagnetskih sredstava ili sistema. Novi osnovni izraz je duži od starog, ne odražava pojmove obuhvaćene pojmom konvergencije, niti se upotrebljava u ratifikovanim osnovnim dokumentima Međunarodne unije za telekomunikacije. Zato konvergencija nije jak argument za uvođenje sinonima u predlog ovog zakona, kao što to nije bio razlog ni u nemačkom Zakonu o telekomunikacijama od 22. juna 2004. godine.

Harmonizacija predloga ovog zakona sa odgovarajućim regulatornim okvirom EU ne bi trebalo da se svede samo na terminološko usklađivanje. Pri tom treba imati na umu i sledeće: Odbor za saobraćaj i veze nije svojevremeno formalno promenio ime u Odbor za saobraćaj i telekomunikacije; njegovo novo, usklađeno ime trebalo bi da glasi: Odbor za saobraćaj i elektronske komunikacije; novo ime našeg dominantnog operatora trebalo bi da bude: Preduzeće za elektronske komunikacije "Telekom Srbija".

Iz istog broja

Vojvoda bez teksta

Marko Dragičević, elektronskom poštom

Bedno opravdanje

Miro Mihajlović, elektronskom poštom

Šarićeva instalacija

Vladimir Oka, elektronskom poštom

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu