POŠTA

Sunce, zemlja i Niš

"Egzorcizam u Zmaj Jovinoj"; "Vreme" br. 817

Zar je moguće da se niko nije setio crkvene teorije o Zemlji i Suncu, po kojoj se Sunce okreće oko Zemlje (geocentrični sistem)?! Zbog ovakvih stavova Crkve spaljeni su neki od najumnijih naučnika tog vremena. Rimokatolička crkva, tačnije njen poglavar papa priznao je 1980. i neke heliocentrični sistem. SPC to nije učinila do današnjeg dana! Da li ovo znači da SPC i dalje tvrdi da se Sunce okreće oko Zemlje?

Još nešto. Nakon Sajma preduzetništva, koji je 26. avgusta održan na Elektronskom fakultetu u Nišu, osim što je DS poslao saopštenje za medije, niko se detaljnije nije bavio ovim problemom. Naime, organizator pomenutog sajma bila je Demokratska stranka Srbije (DSS), a podsećam mesto održavanja bio je Elektronski fakultet u Nišu.

Na optužbe da je ovim činom narušena autonomija Univerziteta, u DSS-u odgovaraju kako je "Sajam od životne važnosti za Niš", a dekan fakulteta (inače istaknuti član DSS-a u Nišu) prof. dr Dragan Antić objašnjava kako je zgrada fakulteta (hol) izdat pod "komercijalnim uslovima". Pročitajte Zakon o univerzitetu i već na samom početku videćete član 4 stav 2 ("Na univerzitetu i njegovim članovima nije dozvoljeno političko, stranačko i versko organizovanje i delovanje").

Osim što je prekršen Zakon, dekan fakulteta objašnjava kako je fakultet zaradio iznajmljivanjem prostora DSS-u. Zar ovo nije "protivpravno ostvarivanje materijalne koristi za sebe ili drugo lice" krivično delo!, mada bi neko rekao i "zloupotreba službenog položaja".

Elem, Zakon o univerzitetu donet je pre više od pet godina. Pogledajte Zakon o crkvama i verskim zajednicama. U članu 31, stav 4. i 5. definišu pravo crkve da vrši verske obrede na javnim mestima, školama… a potom i OBAVEZU samih institucija da izađu u susret crkvi koja to organizuje.

Da nije ovde došlo do malog sukoba između Zakona o univerzitetu i Zakona o crkvama?

Iz istog broja

Jagnjetina u prasetini

Milan Uzelac, elektronskom poštom

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu