POŠTA

Sukob interesa

"Troglava aždaja"; "Vreme" br. 750

Gospodine Jeličiću, uopšte nije važno šta vi mislite o mojim filmovima, niti me zanima vaša "uspešna karijera u kinematografiji", kao ni vaše brojne funkcije kojima se hvalite. Niste odgovorili na ključno pitanje da li je sukob interesa to što vas je vaš blizak rođak, ministar kulture Kojadinović, postavio na položaje sa kojih možete da utičete na deobu državnog novca u vaše privatne svrhe? Samo je to važno i samo je to predmet "polemike". Dakle, ima li ili nema "sukoba interesa" ?

Obraz se ne može oprati izbegavanjem odgovora.

Inače, nisam deo nikakve vaše izmišljene troglave aždaje. Uvek sam bio aždaja lično, pogotovu u sukobima sa nemoralnim ljudima.

Poslednji (?) pozdrav,

Iz istog broja

O jeziku, rode

Gordana Aleksić, elektronskom poštom

Pogrešno pripisano autorstvo

Veselin Kostić, elektronskom poštom

Zemlja bez budućnosti

Srđan Dimitrijević, Leskovac

Vratiti pare penzionerima

Lazar Adamović, radnik sa 34 godine radnog i penzijskog neprekidnog staža i potencijalni penzioner iz Novog Sada

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu