POŠTA

8. 9. 2010. / 13.01

Šta tu ima za razmenu

"Krizna grupa i kosovska rupa"; VREME 1026

Nije mi jasno zašto niko ne pominje Goru i Štrpce. To su opštine sa stanovništvom lojalnim Srbiji, naslonjene na Makedoniju.

Ako kosovski Albanci insistiraju na "razmeni" teritorija, onda bi svakako trebalo u to uključiti i ove dve opštine.

Iz istog broja

Neandertalski geni

Stevan Josimović, elektronskom poštom

Vino i avioni

Mika Dajmak, Beograd

Kakav nam je revizor

Marija Đurić, elektronskom poštom

Da sve kipti…

Marko Dragičević, elektronskom poštom

Dva primera

Ivan Nikolić, elektronskom poštom

Agonija ljubavi

Miloš Šaranović, Beograd

Gde skrenuti

Vukan Jovanović, elektronskom poštom

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu