POŠTA

Srpski prljavi Hari

"Neko treći"; VREME 952

Zaštiti drugog od sebe u osnovi je pojma "čojstvo" koje je samo srpska reč za humanizam (u korenu obe reči je imenica čovek). Taj koncept je utoliko nužniji kad je reč o kulturama u kojima je nasilje legitimizovano pozivanjem na istorijske i aktuelne okolnosti. Policija i postoji zato da bi stihijsko, kriminalno nasilje suzbijala organizovanim, ograničenim, doziranim i iznad svega zakonom kontrolisanim nasiljem. A za vršenje takvog kontrolisanog nasilja potrebne su visokomoralne ličnosti, obučene da brane poredak i zakon tako što će ga štititi od svakog nasilja, pa i sopstvenog, ako bi se pojavila želja da se ono, zarad "efikasnosti", upotrebi izvan zakonskih ograničenja. Visokomoralnom čoveku, a posebno policajcu, ne bi trebalo objašnjavati zašto je manje zlo da deset kriminalaca bude (privremeno) na slobodi nego da se jedan nevin čovek nađe u zatvoru. Da je pravo na život iznad svih drugih ljudskih prava.

Policijski poziv je stresan? Sigurno jeste, ali bavljenje tim pozivom nije prst sudbine, već sopstveni izbor. Policijski posao je slabo plaćen? Jeste, ali i to je poznata okolnost prilikom izbora policijskog poziva. Pa šta onda motiviše ljude da postanu policajci?

Hoću da verujem da većina bira taj poziv da bi "služila građanima i štitila ih", da bi dala svoj doprinos izgradnji pravne države. Siguran sam, međutim, da se jedan broj njih (koliki? prevelik?) opredeljuje za policijsku službu da bi pod plaštom zaštite zakona i javnog reda nekažnjeno ispoljavali sopstvenu agresivnost i sklonost ka nasilju. Psihološkim testovima koji se, pretpostavljam, obavljaju sa kandidatima za policijsku službu, morali bi se eliminisati svi oni kod kojih se prepozna sklonost ka nekontrolisanom nasilju, opasna agresivnost, sklonost ka relativizaciji zakonskih i etičkih pravila. Da li se tako i radi? Stiče se utisak, naprotiv, da se agresivnost ceni kao sposobnost i spremnost da se policajac efikasno suprotstavi nasilju. Da, zaista, policajac mora biti spreman da, štiteći živote, imovinu i prava građana, primeni i nasilje, jedino ne bi smeo da u tome uživa.

Iz istog broja

Draža bez odbrane

Vladislav B. Sotirović, elektronskom poštom

Stari roker

Dragoslav Ružić, elektronskom poštom

Sportski pristup

Nikola Marinković, Beogradski maraton

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu