POŠTA

Sedmo koleno

"Dojava o Mladiću i šta je bilo sa 10 miliona evra"; VREME 1042

Živo me zanima kakva bi bila tehnika isplate nagrade od 10.000.000 evra?

Prijaviš da znaš gde je čovek. Oni dođu na tu adresu, potvrdi se da je informacija tačna. Uhapse čoveka, a tebi zakažu mesto sastanka (moguće i u inostranstvu). Predaju ti koferče sa parama uz hvala lepo, molim lepo, zbogom!

Tu se sada otvara pitanje dokle bi ta osoba stigla sa tim koferčetom. Da li bi uspela da stigne do banke ili kuće? Rizik da o tome još poneko sazna, a ne bi trebalo da sazna, veoma je velik. Otvaranje nekog računa na ime dostavljača informacije takođe nije bez rizika. Manjeg doduše, ali brzo bi se saznalo ko je tako naglo postao bogat. Najmanje rizično rešenje je otvaranje računa u nekoj ofšor zemlji pod šifrom, ali definitivno ostaje nedoumica kako bi se sačuvala diskrecija? Odnosno koji je taj minimalni broj ljudi sa kojim bi se delila ta tajna, a možda i novac, da bi tajna bila sačuvana?

Kako bilo, Država je obećala nagradu, ali nije objasnila kakva bi bila tehnika isplate nagrade i kako bi se sačuvale dalja diskrecija i bezbednost "dobitnika nagrade".

Tu smo sada došli do onoga pitanja: Ko je taj koga je tako hrabrog majka rodila da obavi tu "građansku dužnost" i da prijavi lokaciju tražene osobe? Svi se sećamo onih pretnji izrečenih ni manje ni više nego u samom parlamentu. Znate one o "prokletstvu do sedmog kolena". Jasno je da se ne radi o izjavama primitivnih gatara zalutalih u parlament poput onih porno-zvezda koje zalutaju u poneki zapadnoevropski parlament, već da se radi o metaforično izrečenoj poruci od strane određenih političkih snaga koje imaju dugoročne ciljeve, strategiju i ideologiju, kao i pipke u svim nivoima vlasti i državnim organima. Šta je zapravo poruka metaforički saopštena kroz gatanje? Prevedeno na jednostavan jezik, to znači: "Drzne li se neko da prijavi, taj neće biti siguran da će mu glava ostati živa, ali i više od toga, neće biti sigurni ni njegova porodica ni potomstvo." Tu dolazimo do one tačke gde svaka hrabrost i hazarderstvo unapred kapituliraju.

Malo li je ako takve pretnje stignu iz samog parlamenta ili sedišta neke stranke izrečene ustima narodnih poslanica?

Iz istog broja

Osmeh u parku

Miša Petrović, učitelj, elektronskom poštom

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu