POŠTA

Saopštenje

"Srpski nuklearni staratelj"; VREME 912

Saopštenje kolegijuma Laboratorije Zaštita Instituta "Vinča" u vezi sa istupanjem u medijima pojedinih funkcionera Ministarstva za nauku Republike Srbije:

U vezi s javno iznetim optužbama i neodmerenim izjavama u medijima koje je, u više navrata, iznela u odnosu na Laboratoriju Zaštita i Institut "Vinča" dr Uranija Luburić-Kozmidis, kao visoki činovnik Ministarstva nauke (što praktično može da se shvati i kao zvanični stav Ministarstva nauke, pošto se niko iz Ministarstva nauke nije ogradio), Kolegijum istraživača i stručnih saradnika Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine Instituta "Vinča" u obavezi je da saopšti:

Pre svega, izražavamo NAJOŠTRIJI JAVNI PROTEST zbog krajnje nekorektnog i prizemnog nivoa obraćanja dr Uranije Kozmidis-Luburić (u daljem tekstu visokog činovnika Ministarstva nauke) preko medija zaposlenima u Institutu "Vinča" i Laboratoriji Zaštita kao organizacionom delu Instituta. Svaku od izrečenih izjava tog visokog činovnika Ministarstva nauke u tekstovima objavljenim u antrfileu (u uokvirenom delu teksta) iz članka "Srpski nuklearni staratelj" autora S. Bubnjevića na strani 35 u broju 912 lista "Vreme" (od 26. juna 2008), u "Večernjim novostima" od 15. aprila, 16. aprila i 23. juna 2008, kao i u "Nedeljnom telegrafu" od 2. jula 2008, kojima se direktno vređaju zaposleni u Institutu "Vinča", i posebno u Laboratoriji Zaštita, smatramo krajnje neargumentovanom, neistinitom, nedobronamernom i tendencioznom sa mogućim ciljem da se uruši ugled institucije koja je ove godine proslavila 60 godina postojanja. Zbog toga se najozbiljnije razmatraju načini sankcionisanja takvih istupanja visokog činovnika Ministarstva nauke, svim postojećim sredstvima pravne države.

Što se tiče projekta uklanjanja i transporta zatečenih radijumskih izvora na teritoriji Srbije, Laboratorija Zaštita je, kao i uvek, sve svoje poslovne obaveze izvršila uspešno i u roku. Međutim, pokazalo se da projekat ima nezadovoljavajući sistem koordinacije za šta su zaduženi predstavnici Ministarstva nauke. Zbog toga su do sada napravljeni značajni propusti u organizaciji rada na tom projektu od strane ljudi postavljenih od strane Ministarstva nauke da rukovode tim projektom tokom njegove realizacije. Navodimo samo neke propuste: komunikacija na relaciji Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) – Ministarstvo za nauku – Rukovodstvo Instituta "Vinča" – Laboratorija Zaštita bila je netransparentna, odnosno Laboratorija Zaštita nije imala zvanične informacije o raspisivanju tendera od strane IAEA. Takođe, treba ispitati kako je došlo do toga da zaposlenima Instituta "Vinča" još uvek zvanično nisu isplaćene dnevnice za vanredne visokohazardne poslove koji su obavljeni na Onkološkom institutu u Beogradu, pri čemu su isplaćeni mađarski radnici. Izjava visokog činovnika Ministarstva da profesionalci Instituta "Vinča" nisu učestvovali u operaciji na Onkološkom institutu ravna je dezinformaciji.

Pošto Institut "Vinča", a to znači i Laboratorija Zaštita nisu institucionalno finansirani iz državnog budžeta, već novac zarađuju kroz realizaciju projekata i poslova, Ministarstvo za nauku je u obavezi da isplati sve troškove Institutu "Vinča", u dogovoru sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, po osnovu svakog obavljenog posla. Šta se desilo sa predviđenim novcem za urađeni posao, za koji se sada s pravom može smatrati da je to dug zaposlenima iz Laboratorije Zaštita i Laboratorije za radioizotope iz Instituta "Vinča", utvrdiće nadležne državne institucije i organi za ovakve slučajeve. Za sada je očigledno da je propuštena prilika za nabavku mernih i zaštitnih sredstava za funkcionisanje interventne ekipe za slučaj akcidenta na teritoriji Srbije.

Ostaje nejasno zašto visoki zvaničnik Ministarstva za nauku koji je na javnoj funkciji nije u mogućnosti ili možda ne želi da stavi na uvid javnosti svoju imovinsku kartu pre i posle odlaska sa funkcije, kada to danas čine poslanici Narodne Skupštine Srbije, članovi Vlade Srbije i predsednik Republike Srbije.

Laboratorija Zaštita će uprkos svemu i nadalje nastaviti da profesionalno ispunjava sve svoje obaveze u skladu sa zakonskim propisima i ovlašćenjima koja je dobila od nadležnih ministarstava. Naravno, pod uslovom da nestručni ljudi (bez obzira na to koje javne funkcije imaju i gde god da se nalaze) ne ometaju ili sprečavaju profesionalce u ovoj oblasti da pravovremeno i brzo obavljaju poslove u zaštiti od zračenja i zaštiti životne sredine. Takođe, Ministarstvo nauke i Ministarstvo za zaštitu životne sredine treba da rade u okviru svojih ingerencija i da ne prekoračuju i mešaju svoje nadležnosti, što se desilo u pomenutom slučaju odnošenja radioaktivnog uzvora iz Elektronske industrije Niš, kada su direktor i interventna ekipa Laboratorije Zaštita perfektno i profesionalno uradili posao.

Za Naučni kolegijum u proširenom sastavu sa istraživačima i stručnim saradnicima Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine – Laboratorija Zaštita iz INN "Vinča".

Iz istog broja

Zdrava fobija

Vladimir Nedelković

Pravo na stav

Sead Mulabdić

Ima jedna škola…

Igor Ranković, Beograd

Juriš na vetrenjače

Zoran Kovačević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu