POŠTA

Samo piste

"Advokat od lika i dela"; VREME 1039

Mogu da se složim sa svim vrednosnim sudovima g. Popovića, osim bombardovanja. Ne misli valjda čovek njegove obaveštenosti i iskustva da velike sile bombarduju na zahtev advokata iz zemlje za koju se traži bombardovanje, pa još u skladu sa traženim bombarduju samo vojne piste i ništa više. Sve mi se čini da je, ako g. Popović nije naivan čovek, to pismo bilo za unutrašnju upotrebu. Verujem da g. Popović nema moralni problem, ali se to zasniva na njegovom uverenju da sa sigurnošću zna šta bi se desilo da je bombardovanje usledilo, u šta sumnjam, ili bi posle bilo "Pa, ja sam rekao samo piste". Da mogu, pitao bih ga da li advokat Popović misli da je ova akcija građanina Popovića imala elemente krivičnog dela.

Iz istog broja

Plodovi

Nada Mitić, elektronskom poštom

Licitacija

Dr Slavko Simić, elektronskom poštom

Šta smo imali?

Marko Tošović, elektronskom poštom

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu