POŠTA

Vladimir Marjanović

Samo na muškim rukama

"Mogu i žene"; "Vreme" br. 630

Ravnopravnost među polovima ne može da bude opravdanje za gaženje nekih normi koje su tekovina jedne civilizacije čiji se srednji vek ni po čemu ne može nazvati mračnim, pogotovo ako znamo da su renesansa i tzv. humanizam (inače nastala kao odgovor na mračni srednji vek zapadne civilizacije) uzore kupili ne samo iz antičke Grčke već iz tadašnjeg istočnohrišćanskog carstva. Vizantijska civilizacija je omogućila i ostvarila kako implementaciju dotadašnje antičke tekovine u nastavak civilizacijskih tokova tako i njenu prezervaciju. Za nas, svidelo se to nekom ili ne, srednji vek je ipak bio najsvetliji momenat u istoriji naše civilizacije. Podsetiću da je Jefimija bila žena, da je živela u srednjem veku i da je bila obrazovana. Mogu da razumem da neko sa Zapada negativno tretira srednji vek (jer je tamo zaista i bio mračan) i uopšte celu problematiku i da na taj način, usled nepoznavanja materije ili bilo koje druge površnosti, pristupi generalizaciji. Ono što mi je neshvatljivo jeste povodljivost i lakomislenost koja proističe iz teksta koji je objavljen u vašem listu. Čak i ako Evropski parlament da sebi za pravo da dozvoli bilo kome da dođe na Svetu goru, to ne znači da može da mu obezbedi pravo da uđe u neki od manastira, skitova ili kelija a kamoli da bude dobrodošao.

Manihejski pristup ovoj problematici i seksistička isključivost u euforiji novog doba su izuzetno politički korektni tj. podobni. Sve to neodoljivo podseća na obrasce ponašanja iz ’45. ili bilo koje druge situacije kada banalnost trijumfuje i kada glasnogovornici i sledbenici trendova smatraju da je njihovo vreme ono pravo i da pre njih ništa bilo nije. Kao da ne vide da se i danas ljudi (masovno) ubijaju usled bolesnih interesa i ambicija. I da se i danas to radi u ime viših ciljeva kao što su demokratija, ljudska prava… Samo se sve to u većim brojevima i bahatije nego ranije. Osim naučnotehnološkog napretka u nekim elementarnim civilizacijskim kategorijama uopšte se nije odmaklo od prvobitne zajednice. Osvrtom oko sebe naći ćemo dokaze svuda naokolo. Iako su se u međuvremenu pojavili struja i sijalica ne znači da je i mrak nestao.

Potrošački mentalitet u fazonu "plati pa klati" ne može nikoga da opravda da ruši norme koje zadiru u smisao postojanja nečega kao što je monaška republika. Ne verujem da je Evropski parlament ušao dublje u suštinu svetogorskog monaštva a kamoli u suštinu Hristovog učenja. Ali, očigledno je da Evropski parlament nastupa silnički kao i car Dušan, koji je svojevremeno bežeći od kuge sklonio ženu na Svetu goru. Predanje kaže da je ona sve vreme boravka nošena tj. nije ni u jednom trenutku kročila na tle, što nije nikakvo opravdanje za drskost. Ono što je istorijska činjenica jeste to da je Dušanov i Jelenin sin Uroš Nejaki bio poslednji izdanak Nemanjića. U bliskoj prošlosti se još jedan silnik drznuo da sa neba nepozvan i nepoželjan dođe na svetogorsko tle i sa rukama na leđima vidi šta sve tu ima. Gde je sad ta sila?

Ostaje nam da vidimo da li će se po inerciji sopstvene sile Evropski parlament drznuti da dozvoli ženama da puštaju bradu i brkove, pošto uredno plaćaju porez, ili muškarcima da rađaju decu. Ako se to desi, sve razlike među polovima biće obesmišljene a feministkinje zadovoljne jer ćemo konačno svi biti isti=jednaki=ravnopravni. A mir onih koji se za nas mole nije važan jer oni nemaju pravo na mir i ne pitaju se nizašta jer ne plaćaju porez Evropskoj uniji.

Iz istog broja

Dragi Ivić

Davati i primati

Dragi Ivić, Požarevac

Dušan Maljković

Prirodno krivo

Dušan Maljković, elektronskom poštom

Slobodan Kostić

Kanonska objava

Slobodan Kostić

Ivan Janković

Žene još ne mogu

Ivan Janković, Beograd

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu