POŠTA

Račun bez krčmara

"Zatvor na tenderu", "Vreme" br. 573

Neprijatno smo iznenađeni potpunom ignorancijom činjenica, nepoznavanjem zakona ali i neskrivenom malicioznošću u članku "Zatvor na tenderu" – "Vreme" od 27. decembra 2001, strana 69, autora Vesne Vujić – PG mreža.

Smatramo da nivo pomenutog članka ne odgovara tako uglednom nedeljniku kao što je "Vreme" a ovo iz sledećih razloga:

Stav Ministarstva pravde i lokalne samouprave je da svi zatvori koji su u centrima gradoma treba da se izmeste na pogodnije lokacije – ne samo zbog bezbednosti građana i očigledne neprimerenosti položaja već i zbog humanijeg odnosa prema samim zatvorenicima.

Polazeći od tako zauzetog stava Ministarstvo pravde i lokalne samouprave raspisalo je javni tender u dnevnim listovima "Politika" i "Pančevac" za izmeštanje Okružnog zatvora u Pančevu, koji se nalazi u najužem gradskom centru, na lokaciju ekonomije zatvora na periferiji.

Nakon raspisanog tendera Komisija Ministarstva pravde i lokalne samouprave je samo jednom zasedala i zaključila da se na tender javio jedan ponuđač – firma NN "Intel" Pančevo sa podizvođačima ali nikakav ugovor ili bilo koji drugi akt nije ni sklopljen ni potpisan.

Sledeća obavezna faza ovakvog postupka bila bi pribavljanje procene vrednosti postojećeg i budućeg objekta od strane RUJP-a ili druge institucije.

Prostim uvidom u Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije "Službeni glasnik RS", br. 44/99 i Zakon o izgradnji objekata "Službeni glasnik RS", br. 16/98 može se saznati da o raspolaganju sa bilo kojom nepokretnošću u vlasništvu Republike Srbije odlučuje Vlada Republike Srbije i to tako što donosi zaključak kojim ovlašćuje resornog ministra da zaključi predmetni ugovor a jedina ovlašćena da podnosi predloge tih zaključaka Vladi je Direkcija za imovinu Republike Srbije koja prethodno pribavlja mišljenje o Nacrtu ugovora od Republičkog javnog pravobranilaštva a koji se još jednom izjašnjava o pravnom poslu i to prilikom upisa u zemljišne knjige.

Prema tome, izuzev što je raspisan tender, nijedna dalja radnja nije obavljena.

Procena autora članka da 1200 m² u Pančevu vredi 6.000.000 DEM što znači 5000 DEM po m² i da je time valjda ministar želeo da nekom omogući sticanje profita od 3.000.000 DEM, više govori o samom autoru članka i njegovim namerama što proizlazi iz konstatacije da je ponuđač već postao vlasnik, da je član DS i slično, a što je apsolutno maliciozno.

Čitava ideja izmeštanja zatvora je u interesu grada Pančeva i njegovih građana, a ne sticanje neke milionske koristi.

Ako "Vreme", PG "Mreža" ili autor članka imaju ambicije da učestvuju u postupku izmeštanja zatvora, Ministarstvo pravde i lokalne samouprave može poništiti tender i u novom ponuditi prodaju zgrade za iznos od 3.000.000 DEM, pa na taj način možete zaraditi 3.000.000 DEM koji se pominju u vašem računu bez krčmara.

Iz istog broja

Nisam gangster

Miodrag Đorđević, Francuska

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu