POŠTA

Dušan T. Bataković

Prisvajanje autorstva

"Mračna strana pobede"; "Vreme" br. 732

Sa opravdanim zakašnjenjem (živim u Atini, gde sam ambasador SCG), pročitao sam intervju P. Jakonića o dokumentarnoj seriji "Crveno doba" u vašem cenjenom listu u broju od 13. 01. 2005. Više nego neprijatno bio sam iznenađen načinom na koji je predstavljen moj autorski rad na ovoj seriji. Naime, serija "Crveno doba" je moj lični, desetak godina pripreman i osmišljavan autorski projekt za koji sam 2000. godine našao sponzore, obrazovao istraživački tim i podelio im zaduženja za rad u arhivima, predložio listu glavnih sagovornika i na kraju lanca od oko 20 saradnika angažovao, na predlog producenta, još i P. Jakonića, poznatog montažera, da usnimi i potom, uz saradnju s mojom istraživačkom ekipom, odabere i obradi najbolje odlomke iz snimljenih svedočanstava. Scenario serije pripremio sam zajedno sa grupom saradnika, da bih potom, prilikom povremenih boravaka u Beogradu, pažljivo pregledao snimljeni i obrađeni materijal i značajno intervenisao u njegovom konačnom uobličavanju. Prikazivanje serije na RTS-u, takođe, ne bi bilo moguće da za to nisam založio svoj stručni autoritet. Stoga smatram ne samo neprimerenim nego i moralno neopravdanim da se moje autorsko delo prisvaja, a moj doprinos, kako sugeriše Jakonićev intervju, svodi na saradnički, iako je u pitanju obrnut slučaj. Uostalom, samo analogije radi, Karl Sagan je pravi autor projekta serije o kosmosu, a ne njen montažer ili reditelj. Na kraju bih dodao i činjenicu da sam u ovom projektu jedini radio besplatno, a sve ostale saradnike platio u skladu s raspoloživim finansijskim mogućnostima.

Iz istog broja

Ispravka

Redakcija

Helmut Matthies

Istine radi…

Helmut Matthies, Chief Executive Officer ProteoSys AG

Marinko M. Vučinić

Zašto je odabran Gojko Tešić

Marinko M. Vučinić, Beograd

Dejan Ilić

Muke s logikom

Dejan Ilić, Beograd

Dr med. Vladan Milović

Nedovoljni publicitet i neažurni internet

Dr med. Vladan Milović, internista – gastroenterolog, docent eksperimentalne medicine na Univerzitetu "Johan Volfgang Gete" u Frankfurtu

Zoran Đukanović

Žutina mapa i belina snova i kitova

Zoran Đukanović, Amsterdam

Ljiljana Baćević

Šta sam, zbilja, rekla

Ljiljana Baćević

Sergej Trifunović

Uzvik mog lika

Sergej Trifunović

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu