POŠTA

Pozivam gđu Turajlić

"Ne dam im glas za nastavak korupcije"; VREME 1093

Poštovani g. Žarkoviću, povodom niza optužbi koje je na moj račun iznela gospođa Srbijanka Turajlić u intervjuu objavljenom u "Vremenu" vaše čitaoce želim da upoznam sa sledećim činjenicama: Moja firma koja se bavi servisom i trgovinom kompjuterima, osnovana 1999. u Subotici, ne posluje sa licima koja su povezana sa ministarstvom koje vodim, kako to tvrdi gospođa Turajlić. O kakvoj je firmi reč i sa kakvim uspehom ona radi najbolje govore podaci o godišnjoj dobiti koja je ostvarena u vreme od kada sam na državnoj funkciji (podaci dostupni i na sajtu Agencije za privredne registre, www.apr.gov.rs):

2007. – 14.000 evra

2008. – 11.000 evra

2009. – 7.900 evra

2010. – 800 evra

Kada se ova dobit podeli na 12 meseci, dolazi se do računice da je mesečna dobit tek nekoliko stotina evra, manja od jedne plate sa porezima i doprinosima u ovoj oblasti te da je firma doživela pad poslovanja od kada sam ja na funkciji, a ne rast. Da se desilo da je moja firma iznenada dobila ogromne poslove za državu, da je višestruko uvećala svoju dobit od kada postajem ministar, da se ispostavilo da je formirana nakon moga izbora, čak i da je sve urađeno po zakonu, bilo bi nemoralno. Pošto se to nije desilo, niti bi se ikada desilo nešto slično kada sam ja u pitanju, očigledno je da se ovde radi o slučaju lažnog optuživanja. U skladu sa zakonom, od kada sam stupio na javnu funkciju upravljačka prava u ovoj firmi preneo sam na treće lice, a svi poslovi su prijavljeni Agenciji za borbu protiv korupcije, koja je i utvrdila da nisam ni u kakvom sukobu interesa. Povodom tvrdnji da je ministarstvo koje vodim "bacilo hiljade evra na sajtove, a da se ne zna i kome ni zašto", pozivam gospođu Turajlić da dođe u Ministarstvo i preuzme kompletnu dokumentaciju o javnim nabavkama za portal "Očistimo Srbiju". Neka sama uporedi cene za izradu internet portala, a nakon toga ako smatra potrebnim neka ova dokumenta odnese u tužilaštvo ili ih predstavi javnosti. Sa svoje strane samo ću reći da smo zahvaljujući softverskim rešenjima ovog portala kao država uštedeli milione evra, sprečili dupliranje poslova i moguću korupciju. Iskreno se nadam i verujem da će gospođa Turajlić, pošto se upozna sa dokumentacijom koja joj stoji na raspolaganju, skupiti hrabrost, koju je imala kada je s punim pravom ukazivala na anomalije u našem društvu, i uputiti mi javno izvinjenje. I jedno "izvinite" biće mi sasvim dovoljna kompenzacija za sve neistine iznete o meni. Ukoliko ono izostane, biću prinuđen da satisfakciju potražim na sudu. Isto ću od danas učiniti prema svakome drugom ko me lažno optuži za kršenje zakona.

Iz istog broja

Prednosti kućnog školovanja

Miša Petrović, učitelj

Zarad nerođenih

Nena Cvetković

Da li su krive partije

Marko Tošović

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu