POŠTA

Margit Hujs

Poštovanje mere

"Na ušću ništa novo"; "Vreme" br. 685

Piše: Margit Hujs

U najnovijem broju vašeg cenjenog magazina od 19.02.2004. objavljen je, na str. 59, tekst pod naslovom "Na Ušću ništa novo" autora Zorana Majdina.

Sa Zoranom Majdinom bila sam u telefonskom kontaktu i i-mejlom sam mu poslala odgovore na sva postavljena pitanja. Nažalost, podaci koje sam na taj način dostavila – iz kojih se vidi dobra volja kompanije E.C. koju predstavljam, kao i činjenica da u vezi sa sanacijom zgrade na Ušću i izgradnjom PC "Ušće" nema nikakvih tajni – jedino su što se u tekstu navodi što možemo smatrati egzaktnim. Sve ostalo su insinuacije, pretpostavke i neutemeljeni zaključci, čija se tendencioznost često klati na granici dobrog ukusa.

Molim vas da me ne shvatite pogrešno: ovo nije uvod ni u kakav demanti. Samo bih, što je stav i ostalih zaposlenih u kompaniji E.C. želela da, koliko je u mojoj moći, doprinesem uspostavljanju realnijeg odnosa prema onome što u vezi sa zgradom PC "Ušće" pokušavamo – i, uz značajan napor, za sada uspevamo – da postignemo i sprovedemo. Bez želje da vas, ili pomenutog novinara učim poslu koji poznajete mnogo bolje od mene, bila bih prijatno iznenađena i iskreno zahvalna ako bi senzacionalistički elementi – kojih ionako nema, pa se moraju na silu kreirati – u vezi sa ovim poslom bili svedeni na razumnu meru, čime bi se otvorio prostor za verodostojniji i za sve nas korisniji pristup. Drugim rečima – za istinu.

Istina je da u vezi sa kupoprodajom zgrade PC "Ušće" i njenim daljim tretmanom nema ničeg nezakonitog, niti posebno atraktivnog u tom smislu. Ono što jeste atraktivno je činjenica da će, kad radovi budu okončani, Beograd dobiti vrhunski poslovni – a u sledećoj fazi i multifunkcionalni – centar, zaista svetskog nivoa. Naravno da kompanija E.C. planira određeni profit u vezi s tim – to je uglavnom ključni razlog za ulazak u novi posao. Ali, isto tako ne možemo u potpunosti zanemariti dugoročnu kontinuiranu korist koju će imati grad, država, kao i stanovnici i posetioci Beograda, zar ne? Možda grešim, ali rekla bih da je takav način razmišljanja daleko primereniji savremenom konceptu poslovanja i medijskog praćenja velikih i samim tim intrigantnih poslovnih poduhvata. Osnova tog koncepta je da se poštuje mera stvari. Mi, drugim rečima, ne tražimo ništa što nam ne pripada. Ako postoje propusti i nepravilnosti, oni se ne mogu sakriti od istinski motivisanih medija i novinara. Ali, ako ne postoje, zašto insinuirati, asocirati i izmišljati?

Pozivam vas, dakle, da nas posetite u našim radnim prostorijama i na objektu iz prve ruke dobijete sve informacije koje smatrate relevantnim. Molim vas, takođe, da ovo pismo shvatite ne kao kritiku ili zamerku, već pre svega kao gest dobre volje u pravcu uspostavljanja sadržajnije i efikasnije međusobne komunikacije. Kompaniji E.C. veoma je važno kako će njeni poslovi biti predstavljeni u uglednom listu kakav je "Vreme". Pomenuti tekst, stoga, doživljavamo i kao svoj propust i spremni smo da učinimo sve što možemo da se takve stvari u budućnosti svedu na najmanju moguću meru.

Sa iskrenim uvažavanjem,

Iz istog broja

Prof. Ivan Stamenković

Počinje hajka

Prof. Ivan Stamenković, elektronskom poštom

Andrej Nalesnik

Rimsko iskustvo

Andrej Nalesnik, elektronskom poštom

Igor Ranković

Homeini i Jeftić

Igor Ranković, Beograd

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu