POŠTA

Ispravka

Politikin Zabavnik

U "Vremenu" broj 686 u intervjuu sa Zefirinom Grasijem, glavnim i odgovornim urednikom "Politikinog zabavnika" ("Formula udrobljenog sadržaja"), pogrešno je navedeno prezime uvaženog saradnika ovog nedeljnika za decu, Aleksandra Dudukovića (piše: Radulović), profesora Tehnološkog fakulteta. Što se Gradimira Smuđa tiče, u tekstu je trebalo detaljnije objasniti da se radi o autoru, a ne o nazivu stripa, zato što manje upućeni čitalac iz konteksta može izvući obrnut zaključak. Izvinjavamo se profesoru Dudukoviću, redakciji "Zabavnika" i čitaocima.

**

U "Vremenu" br. 686 od 26. februara 2004. godine na strani 50. objavljen je intervju sa g. Zefirinom Grasijem, glavnim i odgovornim urednikom "Politikinog zabavnika", u kome se potkrala mala nepreciznost u vezi sa imenom organizacije koja će otkupiti 5000 primeraka "Zabavnika" sa stripom "Tin-Tin" na romskom jeziku. Želimo da obavestimo čitaoce "Vremena" da se ne radi o "švajcarskoj nevladinoj organizaciji", već je organizacija o kojoj je reč Švajcarska direkcija za razvoj i saradnju, koja, kao agencija Vlade Švajcarske Konfederacije, sa oko 17 miliona evra godišnje finansira programe i projekte pomoći u Srbiji i Crnoj Gori.

Iz istog broja

Mladen Mladenović

I Srbin, pride

Mladen Mladenović, elektronskom poštom

Predrag Kostić

Parije i pare

Predrag Kostić, elektronskom poštom

Ispravka

Fond za humanitarno pravo

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu