POŠTA

Demanti

Pogrešan profesor

"Fusnota za ambroziju", "Vreme" br. 1225

Piše:  

U tekstu "Fusnota za ambroziju", objavljenom u broju 1225 od 26. 6. 2014. godine, izneli ste, slučajno ili namerno, pogrešan podatak o stručnim referencama mentora pri izradi master rada o kojem pišete. Naime, u tekstu je navedeno da je mentor pri izradi master rada Tomislava Nikolića bio Marko Carić, što je tačno. Međutim, navodeći podatke o stručnim, odnosno akademskim zvanjima imenovanog i referencama iz predmetne oblasti navodi se da se uglavnom bavio novim tehnologijama, računarskim mrežama i sistemima o čemu je, navodno, sa saradnicima Borislavom Đorđevićem, Nemanjom Mačekom i Draganom Pleskonjićem, objavio knjigu o sigurnosti tih sistema i mreža, što svakako nije tačno.

Prof. dr Marko Carić, redovni profesor Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, nije objavio knjigu koja se navodi, niti sa imenovanim saradnicima niti samostalno. Očigledno da pisac teksta nije imala dovoljno volje ili želje da uloži potreban napor da dođe do tačnih podataka o licima o kojima piše. To je zaista čudno kada su podaci o zvanju, referencama i objavljenim radovima prof. dr Marka Carića lako dostupni svima na sajtu Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Prof. dr Marko Carić diplomirao je 1996. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1999. godine. Magistrirao je 2002. godine. Doktorirao je 2005. godine na Fakultetu za menadžment, a 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka.

Suosnivač je Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, predsednik Saveta Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, a redovni je profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu i Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu; objavljuje naučne i stručne radove; učestvuje u radu na naučnoistraživačkim i razvojnim projektima. U skladu sa funkcijama rukovodi radom Fakulteta – planiranjem, organizovanjem, vođenjem i kontrolom svih aktivnosti u vezi sa poslovanjem Fakulteta. Rukovodio je pripremama za akreditaciju tri visokoškolske ustanove: Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Pravnog Fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, koje su uspešno akreditovane.

Prof. dr Marko Carić intenzivno radi na unapređenju kvaliteta visokoobrazovanih institucija kojima rukovodi – član je Komisije za kvalitet na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Inicijator je implementacije sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 na ovim visokoškolskim ustanovama, koje su uspešno sertifikovane.

Prof. dr Marko Carić, intenzivnim i posvećenim radom u smeru stalnog unapređenja kvaliteta nastavnog kadra, uslova studiranja i međunarodne saradnje, obezbedio je ovim visokoškolskim ustanovama stabilnu poziciju na tržištu. Stalni je sudski veštak na poljima: ekonomija i finansije, i elektrotehnika i telekomunikacije. Član je Udruženja sudskih veštaka Vojvodine. Član je Inženjerske komore Srbije, i nosilac četiri licence: nadzor, projektovanje, tehnička kontrola, izvođenje elektro i telekomunikacionih instalacija. Član je komisije Garancijskog fonda. Član je MENSA.

Na dan Evrope, 09. 5. 2011. godine, dobio je nagradu Najevropljanin Srbije u 2010. godini u oblasti preduzetništva i menadžmenta, koju dodeljuje Prva evropska kuća u Beogradu.

Objavljeni radovi na SCI listi:

Ignjatijevic Svetlana, Ciric Maja, Caric Marko (2013) International Trade Structure of Countries from the Danube Region: Comparative Advantage Analysis of Export, EKONOMICKY CASOPIS, vol. 61, br. 3, str. 251-269 (Article)

Kuk Kristijan, Spalevic Petar C, Ilic Sinisa S, Caric Marko, Trajcevski Zoran (2012) A Model for Student Knowledge Diagnosis through Game Learning Environment, TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM, vol. 7, br. 1, str. 103-110 (Article)

Ciric Maja, Grandov Zorka, Caric Marko (2012) The Level of Implementation of Customer Relationship Management in Banking Industry of Serbia, ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, vol., br. 129, str. 480-489 (Article)

Radisic Slobodan,Cosic Ilija P, Tkac Michal, Andjelic Goran B, Caric Marko, Djakovic Vladimir Dj (2010) The Scopes and Challenges of the Privatization Process: the Case of the Republic of Serbia with a Focus on the Region of Vojvodina (2002-2007), EKONOMICKY CASOPIS, vol. 58, br. 7, str. 690-706 (Article)

Objavljeni udžbenici:

Osnovi ekonomije / Slobodan Milovanović, Dragomir Đorđević, Marko Carić, Radan Lakićević. – 1. izd. – Niš : Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, 2010

Makroekonomija / Slobodan Milovanović, Marko Carić. – 3. izd. Novi Sad : Privredna akademija, 2007

Finansijski menadžment / Slobodan Milovanović, Marko Carić . – 2. izd. – Novi Sad : Privredna akademija, Spoljnotrgovinski fakultet, 2007

Privredni sistemmakroekonomija / Slobodan Milovanović, Sava Lakić, Marko Carić. – 2. dopunjeno izd. – Novi Sad: Univerzitet "Privredna akademija", 2006

Upravljanje istraživanjem, razvojem i transferom tehnologije / Šahin Mandal, Marko Carić. – Novi Sad: Privredna akademija, 2006

Iz iznetog jasno proizlazi da greška u tekstu na koju ukazujemo ne predstavlja samo omašku u identitetu ličnosti od sporednog značaja za sam tekst. Pored toga što se iznosi neistina o zvanju i referencama iz konkretne oblasti prof. dr Marka Carića, greška je takve prirode da se kod čitaoca stvara suštinski pogrešan zaključak o samoj temi teksta. Drugim rečima, stvara se utisak da je mentor pri izradi master rada bio nekompetentan, odnosno bez stručnih i akademskih referenci iz predmetne oblasti.

Kada se navedene pogrešno iznete činjenice, odnosno zamena identiteta ličnosti mentora, stave u kontekst tvrdnji po kojima je FIMEK dobio sredstva iz gradskog budžeta za sufinansiranje naučnoistraživačkih programa iz oblasti ekologije, odnosno naučne sfere koja se, navodno, ne izučava na FIMEK-u, nameće se zaključak da je sporni tekst pisan u nameri diskreditacije Fakulteta. U suprotnom, pisac teksta je mogla lako da se informiše da već više godina na FIMEK-u postoji smer osnovnih akademskih, master i doktorskih studija na smeru Ekologija, koji je kvalitetom programa i stručnošću profesora pobrao priznanja stručne javnosti.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, po punomoćniku

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu