POŠTA

13. 1. 2010. / 13.40

Pitanje mere

"Vreme nauke: Devet"; VREME 991-992

Navedeni "trik" sa brojem 9 je posledica korišćenja dekadnog brojnog sistema. Ako bismo koristili neki drugi broj za osnovu sistema, recimo 8 (u oktalnom sistemu), onda bi broj 7 bio "magičan"! Tada bi suma cifara proizvoda bilo kog broja sa brojem sedam iznosila opet sedam. Svaki brojni sistem, u svetlu ovog matematičkog trika ima svoj magični broj: svoju poslednju (najveću) cifru, koja je, naravno, za jedan manja od same osnove sistema.

U svakom slučaju, zanimljivo.

Iz istog broja

Češljanje babe

Dušan Stanojević, elektronskom poštom

Utapanje

Gordana Nikolić, elektronskom poštom

San i java malog Koče

Dragan Alavantić

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu