POŠTA

Pitanje kriterijuma

"Budžet protiv pomračenja"; VREME 916

Za nadati se je da imenovanje dr Božidara Đelića za ministra za nauku nije njegovo marginalizovanje, već znak da će se nauci u Srbiji dati nov prioritet. Kao višedecenijski naučni radnik, koji je dobar deo svog staža stekao u Novom Sadu, a sada hleb zarađuje na Univerzitetu u Mariboru, prateći pažljivo uslove naučnog rada u Srbiji od 1991, mogu sa odgovornošću da kažem da su srpski naučni kapaciteti dosta kabasti, da su uslovi devedesetih godina naučne radnike jako udaljili od svoje vokacije, što se nije bitno izmenilo, posebno je štetno uvođenje nacionalnih scijenciometričnih indikatora, što znači zatvaranje srpske nauke u sopstvene okvire. Srpsku nauku neće iz toga izvući prvenstveno uvođenje u evropske projekte, već uvođenje u međunarodno afirmisane standarde naučnog rada, u međunarodne scijenciometrične kriterijume. To se može najbolje postići uvođenjem kriterijuma objave u uglednim stranim časopisima. Daleko najbolji je onaj okvir koji je najprihvaćeniji: Web of Science ISI Thomson Reuters. Objava i citiranje u toj zbirci mora postati nezaobilazno merilo naučnog rada, čime će se odstraniti uticaj mnogobrojnih domaćih kvazimonografija na izbor u zvanja. Toga ne smeju biti izuzete ni tzv. nacionalne nauke (čega je u Sloveniji bilo i što ima štetne posledice), odnosno prilagođavanja prirodi pojedinih disciplina ne smeju značiti njihovo izuzeće.

Spreman sam i pomoći.

Iz istog broja

Veliki računi

Dragan Pjevac, elektronskom poštom

Ruganje provinciji

Milan Urošević, elektronskom poštom

Dalje, na istok

Enis Redžepagić, elektronskom poštom

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu