POŠTA

7. 3. 2012. / 15.45

Otpor zdrave pameti

"Zabavu još kvarimo"; VREME 1104

Zbog Caneta i njemu sličnih još uvijek propirujemo nadu u otpor zdrave pameti sveopštoj šizofreniji i licemerju ovdašnjika i ovovremenika koji atakuju i na pamet i na dostojanstvo. Cane je rok mislilac i ličnost visokomoralnog integriteta. Želim mu da još dugo kvari zabave!

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu