POŠTA

Nove Nikoletine

"Bilbord metafizika"; VREME 943

Dokaz da je "verništvo" sada jedini poželjni (i preporučeni) vid građanskog i još više političkog ponašanja jeste i taj da oni koji su nekad prelazili ulicu kada vide popa i jedva, sa velikom mukom, bivali uvučeni da pogledaju unutrašnjost crkve tokom turističkog putovanja po inostranstvu, sada "odgovorno tvrde" kako su bili kršteni još kao mali, te da "Crkva treba da se pita za sve". A građane, ma ko njih išta pita, već odavno.

Kao što je Nikoletina "objasnio" majci da Boga nema zato što je tako rekla Vlast tako i građani dobiju "dnevnu naredbu" o tome šta i kako treba da misle o Bogu i ostalim "važnim pitanjima". A za one koji su još sposobni da oforme i neko svoje mišljenje, ponajbolje im je da se sa njime, sopstvenim mišljenjem, ne slože.

Iz istog broja

Talenat, rad i diploma

Nebojša Bogdanović, elektronskom poštom

Olako etiketiranje

Miloš Kikić, elektronskom poštom

Cena bala

Jovan Kaloperović, Njujork

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu