POŠTA

Nisu svi isti

"Izbor za vračeve"; "Vreme" br. 806

Pošto pomoćnik ministra zdravlja dr Vasa Antić, na primedbe o izbornom postupku za Komoru biohemičara, pere ruke pa kaže "kakva struka, takvi izbori", potrebno je postaviti pitanje kako su to onda izbori za stomatološku komoru uspeli. Jer, neće biti da se stomatolozi baš toliko razlikuju od biohemičara tim pre što je nekvalitetan zakon o komorama isti za sve. Činjenica da su stomatolozi izašli na izbore za svoju komoru u neuporedivo većem broju od lekara jasno pokazuje kako je trebalo pristupiti proceduri. Umesto sprovođenja izbora u malim privatnim kružocima i selektivnog obaveštavanja podobnih, stomatolozi su sproveli izbore preko pravnih službi svakog načelnika okruga i time obezbedili zvaničnost, zakonsku valjanost i nepristrasnost. A za obaveštavanje o izborima, osim preko stručnih udruženja, Osnivački odbor stomatologa koristio je i medije, pa je informacija o izborima bila plasirana u dnevnim novinama u blizu milion primeraka tiraža. Društvo privatnih doktora stomatologije sa izbornim sloganima o jeftinoj komori, neplaćenim rukovodećim funkcijama, besplatnoj obaveznoj kontinuiranoj edukaciji, i pre svega sa stavom da samo redovan sud može da oduzme dozvolu za rad – licencu a ne organi komore, dodatno je motivisalo stomatologe da učestvuju na izborima. I kada glasači vide jasnu zaštitu i svog i javnog interesa a još imaju poverenje u proceduru, onda se odazovu i izađu na izbore.

Pravo pitanje koje bi trebao sebi da postavi pomoćnik ministra jeste zašto i ostale komore nisu izašle sa ovako transparentom izbornom procedurom i jasnim stavovima o opasnostima i troškovima koje komora nosi za zdravstvene radnike. Ali, onda ne bi bilo moguće skrivanje iza uopštenih alibija o krivici cele struke, već bi se morale identifikovati interesne grupe koje od komore očekuju privilegije i ekstrarentu.

Iz istog broja

Dva sveta i dve krajnosti

Tatjana Đukić, elektronskom poštom

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu