POŠTA

Mistifikacija i dezinformacija

"Između Biroa i Kabineta"; "Vreme" br. 557

Želim da vam potvrdim da Biro za komunikacije Vlade Republike Srbije nije ilegalno ili paradržavno telo.

On je osnovan odlukom Vlade da bi joj pomogao u komunikaciji sa medijima i da bi u krajnjoj instanci građani bili što bolje obavešteni o radu Vlade Republike Srbije.

Mistifikacije i dezinformacije o radu Biroa su nažalost samo deo političkog rata protiv rada Vlade, koji ima za cilj da celokupnu aktivnost Vlade prikaže kao nezakonitu i ilegalnu.

Žao nam je što je i vaš ugledni nedeljnik, bez ikakve provere, pristao da iznese netačne i potpuno iskrivljene činjenice, koje su deo obimne kampanje dezinformisanja građana Srbije.

Iz istog broja

Šta bi sa uzorom?

Aleksandar Gavrilović, Darija Tankosić, Marina Grihović, Natalija Živanović, Katarina Spasić, Vladimir Martinović, Jovana Popović, Dejan Milivojević, poslednja dva potpisa su nečitka

Šta je bila namera?

Agencija O&M, Dubravka Jovanović, direktor

Kad je Isus propovedao?

Svetlana Guščin, Beograd

Ne poznajem V. Popovića

Dragan Novaković, nezaposleni novinar

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu