POŠTA

Mašti na volju

"Uzaludan trud", "Vreme", br. 538

Slažem se sa Stojanom Cerovićem da nema razloga za nastavak polemike. Pitanje koje, kako sada kaže, njega u stvari interesuje – naime ono što on vidi kao nastojanje Vašingtona da učini Tribunal oruđem američke sile – nije isto što i pitanje koje mene interesuje, a naime šta je to što Tribunal konkretno radi, i da li je to što radi u skladu sa pravnim propisima i zahtevima pravičnosti.

U tom kontekstu su me zanimale Cerovićeve primedbe na račun rada Tribunala, naročito ako su konkretne – kao što neke jesu bile. A tumačenje aktera i događaja tako što će se dati mašti na volju tumačenjem svakog događaja i aktera u ključu interesa velikih sila – a ne tako što će se obraćati pažnja na nešto tako prozaično kao što su činjenice i pravni propisi – proteklih trinaestak godina u Srbiji činjeno je u tolikoj meri i od takvih autoriteta, da teško da bismo Cerović ili ja mogli bitno da obogatimo korpus tako nastale misli.

Iz istog broja

Jovan i Kara-Đura

Igor Kuseta, elektronskom poštom

Nešto poput braka

Jelena Vukasović, elektronskom poštom

Zabrana nepodobnog

Ivana Cvetanović, Beograd

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu