POŠTA

Ko koristi optički kabl

"Slučaj Olivera Dulića"; VREME 1136

Čudno je da do sada niko ništa ne kaže da u to vreme nijedno fizičko ili pravno lice nije moglo da sagradi, poseduje ili eksploatiše javnu telekomunikacionu mrežu i/ili da pruža javnu telekomunikacionu uslugu, ukoliko mu Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) nije prethodno izdala dozvolu (Zakon o telekomunikacijama, član 32. stav 1).

Neverovatno je i da niko ne traži odgovor na pitanje koji operator sada ovlašćeno ili neovlašćeno eksploatiše tu elektronsku komunikacionu mrežu (optičkih kablova), odnosno pomoću nje pruža javno dostupne (ili javno nedostupne) elektronske komunikacione usluge, u skladu sa "novim" Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Iz istog broja

Srce i patriotizam

Dr Mihailo Rundo, Frankfurt

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu