POŠTA

Ko će to da plati?

"Muć"; "Vreme" br. 809

Glavna stvar je u tome što je policija zaplenila 5200 jaja od Teodora Gavrilova Toje, a zatim je, pošto nema uslova za držanje i zbog moguće štete prilikom transporta, tih 5200 jaja uredno predala "na dalju brigu i staranje" građaninu Gavrilovu, koji za to ima uslove.

Pitam se da li će država na kraju još i da plati držanje zaplenjenih jaja Gavrilovu.

Iz istog broja

A onda je došao Koštunica

Zoran Živković, elektronskom poštom

Aukcija akvarela

Dragan Anđelić, elektronskom poštom

Sudar logike i memorije

Dr Draško Karađinović, Novi Sad

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu