POŠTA

Javni servis ili šta

"Nacrt zakona o javnim informativnim servisima"; Internet Vreme 8. avgusta 2013

"Prema Zakonu, Savet RRA je dužan da ponovo raspiše javni konkurs, izuzev ako Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija ne odluči da mrežu K5, ugašene TV Avala, ustupi za proces digitalizacije Republike Srbije, što znači da bi trebalo promeniti Plan raspodele radiofrekvencija", piše u podtekstu "RRA nije dodelila dozvolu za mrežu K5".

Potreban uslov – strateška odluka na najvišem nivou vlade odavno je doneta, ali je niko ne pominje niti poštuje. U Odluci o izmenama Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji u tački 3. utvrđeno je: "Ukoliko pre prelaska na digitalno emitovanje dođe do oslobađanja frekvencija u odgovarajućim opsezima, Inicijalna mreža se može proširiti."

Dovoljan uslov – Plan raspodele radio-frekvencija je takođe pripremljen; treba ga samo potpisati. Odavno (9. aprila 2013) su završene javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije, koji obuhvata i Aneks 4 – plan raspodele frekvencija/lokacija za potrebe formiranja Inicijalne mreže za testiranje emitovanja digitalnog televizijskog signala.

Iz istog broja

Mahnuo je rukom

Miško Kaluđerović

Uspomene

Nikola Pejaković

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu