POŠTA

Druga slika

"Dragulj Sandžaka"; VREME 1016

Učeni g. Teofil pravi veliku grešku (koju je već svojevremeno napravio u slučaju Zorana Đinđića) ne videći u liku simpatičnog (ali elokventnog) g. Zukorlića saborca u menjanju većinske Srbije kakva jeste.

Činjenica da nije imao potrebe "na strašnom mestu postojati", ne može biti opravdanje za toliki nedostatak empatije prema stavovima g. Zukorlića.

Radi eventualnog smanjenja te nepodnošljive lakoće "liberalnog" etiketiranja, predlažem g. Teofilu da pokuša u svom listu objaviti karikaturu presvetlog Irineja sa polumesecom na čelu. I neka obavesti svoje čitaoce o rezultatima te namere.

Iz istog broja

Svetlo i tunel

Nusret Gušinac, elektronskom poštom

Sve je to »Adria«

Mihajlo Dajmak, Beograd

Običan političar

Sead Mujezinović, elektronskom poštom

Pazar i Dubai

Ivan Vesić, elektronskom poštom

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu